Klix: U BiH prošle godine počinjeno 350 zločina iz mržnje

UntitlppedUred za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a (ODIHR) je na svojoj web stranici, koja služi za izvještavanje o zločinu iz mržnje, objavio podatke za 2013. godinu.

Web stranica, koja je pokrenuta u septembru, napravljena je s ciljem da državama članicama OSCE-a, civilnom društvu, medijima i javnosti olakša pristup informacijama o zločinu iz mržnje koje je ODIHR skupio.

Uz podatke koji su uključeni u prijašnje godišnje izvještaje, web stranica dopušta korisnicima da potraže i one iz države koja je predmet njihovog interesovanja.

Ovi podaci nažalost pokazuju da ljudi nastavljaju biti mete zločina iz mržnje širom regiona. Civilno društvo igra presudnu ulogu u izvještavanju o zločinu iz mržnje jer nadopunjava i kontekstualizira službene podatke, ali i otkriva praznine u službenim izvještajima.

ODIHR sa civilnim društvom, koje je njegov ključni partner, surađuje blisko kao i sa međunarodnim organizacijama, a sve sa ciljem da se unaprijedi izvještavanje o zločinima iz mržnje.

Informacije za 2013. godinu obuhvaćaju izvještaje 36 država, ali i podatke vezane za incidente o kojima su izvještavale međunarodne organizacije i civilno društvo, tako da pokrivaju ukupno 45 država. Podaci pokazuju da je u svim zemljama regiona u posljednje četiri godine u porastu broj zločina iz mržnje.

Za proteklu godinu u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 350 zločina iz mržnje, što je znatno više o odnosu na susjedne države (u Hrvatskoj je taj broj 35, a u Srbiji 64), dok je broj procesuiranih zločina iz mržnje u BiH 77, a za iste je kažnjeno 88 počinitelja.

OSCE misija u Bosni i Hercegovini je zabilježila 71 zločin iz mržnje koji uključuje rasizam i ksenofobiju, 21 prema pripadnicima i imovini vjerskih zajednica u BiH, jedan napad na LGBT aktiviste, kao i dva slučaja ozbiljnih prijetnji upućenih gej muškarcu od strane grupe.

Dvije nevladine organizacije dale su svoj doprinos izvještaju o zločinu iz mržnje za Bosnu i Hercegovinu za 2013. godinu.

Informacije koje je dostavilo Međureligijsko vijeće pokazuju da je zabilježeno 30 slučajeva zločina iz mržnje prema pripadnicima i imovini vjerskih zajednica.

Sarajevski otvoreni centar je druga organizacija koja je dostavila podatke o zločinu iz mržnje za BiH. Ti podaci se odnose na zločine iz mržnje počinjene prema LGBT osobama.

U skladu sa tim informacijama u protekloj godini su se desila četiri fizička napada, od kojih su tri bili grupni napadi, a jedan je rezultirao ozbiljnim povredama, došlo je do jedne oružane pljačke, pet prijetnji i napisan je jedan uvredljiv grafit.

Što se tiče zakonskog definisanja zločina iz mržnje u Bosni i Hercegovini, u Krivičnom zakonu Republike Srpske postoji definisan zločin iz mržnje, za koje su predviđene određene kazne, a u Krivičnom zakonu Brčko distrikta mržnja je definisana kao otežavajuća okolnost pri odmjeravanju kazne koja dovodi do kvalifikatornih oblika krivičnog djela.

U oba krivična zakona, i Republike Srpske i Brčko Distrikta, za pojedina krivična djela definisani su i kvalifikatorni oblici ukoliko su ta krivična djela motivisana mržnjom.

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine nažalost nije definisan zločin iz mržnje na sličan način. Zbog toga će Sarajevski otvoreni centar nastaviti zagovarati definisanje i usvajanje zločina iz mržnje u ovom zakonu i davati svoj doprinos budućim izvještajima o zločinu iz mržnje za BiH, saopćeno je iz Sarajevskog otvorenog centra.