Kalendar aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra povodom IDAHOBIT-a

Tokom maja, Sarajevski otvoreni centar obilježava značajan datum za LGBTIQ+ zajednicu diljem svijeta, a riječ je o Međunarodnom danu borbe protiv homo/bi/inter/transfobije (IDAHOBIT). 17. maj nosi veliku simboliku za prava LGBTI osoba jer je 17. 5. 1990. Svjetska zdravstvena organizacija na 43. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini uklonila homoseksualnost sa svoje liste.

Položaj mnogih LGBTIQ+ osoba je još uvijek ugrožen, naročito kroz uskraćivanje prava, nasilje i strukturnu diskriminaciju. Bosanskohercegovačko društvo još uvijek treba otvoreno odgovoriti na izazove u borbi protiv diskriminatornih praksi, mržnje i nasilja u javnoj sferi prema LGBTIQ osobama. Kroz različite aktivnosti i događaje koje Sarajevski otvoreni centar organizira u maju želimo se boriti protiv takvih štetnih narativa i praksi ustupajući prostor sadržajima koji promoviraju dostojanstvo, jednakost prava te život i kulturu lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba.

Ohrabrujemo sve LGBTIQ osobe ali i ostale zainteresovane da podrže i dođu na naše događaje te se pridruže obilježavanju Dana borbe protiv homofobije, bifobije, interfobije i transfobije!

Kalendar naših aktivnosti možete pogledati ovdje.