Ka pozitivnim praksama 6: Izvještavanje medija u 2018. godini o LGBTI temama u BiH

Budući da mediji predstavljaju moćan instrument kojim se može uticati na stavove i ponašanje publike, i ove godine izvršile smo analizu kojom se ukazuje na pozitivne i negativne obrasce izvještavanja o LGBTI temama u Bosni i Hercegovini – dobre prakse, senzacionalizaciju, seksualizaciju i stereotipizaciju u izvještavanju.

U kontekstu slobode medija i izgradnje profesionalnog medijskog diskursa koji jednako tretira sve segmente društva, medijsko izvještavanje o LGBTI osobama trebalo bi da bude dio medijske kulture svake demokratske zemlje i otvorenog društva. Međutim, LGBTI teme se većinom prate samo onda kada se dešavaju neki događaji i inicijative, a mediji rijetko samoinicijativno posvećuju medijski prostor izvještavanju i podizanju svijesti o prisutnosti nasilja, neprocesuiranju i sporosti rješavanja slučajeva koji su se desili i odgovornosti države i pravosuđa.

Autorica: Lejla Huremović

Analiza na B/H/S jeziku dostupna na: Ka pozitivnim praksama 6: Izvještavanje medija u 2018. godini o LGBTI temama u BiH