Javno reagovanje Ženske Mreže Bosne i Hercegovine

Javno reagovanje Ženske Mreže Bosne i Hercegovine povodom neprofesionalne i seksističke izjave Semira Efendića, načelnika Općine Novi Grad

Predstavnice Ženske mreže Bosne i Hercegovine (ŽMBiH) oštro osuđuju izjavu Semira Efendića, načelnika Općine Novi Grad i zahtjevaju javno izvinjenje zbog neprofesionalnih i uvrijedljivih komentara koje je napisao povodom prosljeđene informacije da je osnovan neformalni Klub parlamentarki u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Osnivanje ovakvog kluba je izraz potrebe parlamentarki da efikasnije međusobno surađuju u donošenju zakona i politika koje ciljaju na unaprijeđenje položaja i zaštitu (ljudskih) prava i građanki/a.

Takođe, sloboda okupljanja i udruživanja zagarantovana je domaćim propisima, kao čl.11 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

Izjava Semira Efendića, načelnika Općine Novi Grad:

“Spolna pripadnost je potpuno pogrešna osnova za političko organiziranje i može donjeti samo štetu, a naročito po žene kojima se kroz takve organizacije ispere mozak do mjere da vise nisu sposobne za normalnu socijalizaciju sa ostatkom društva.”, pokazuje subjektivni patrijarhalni i diskriminirajući stav o ženama koji šteti u velikoj mjeri razvoju bh. društva. ŽMBIH ne toleriše i osuđuje javno i privatno mišljenje i stavove da su žene te koje su po tradiciji i patrijarhalnim postulatima nepotrebne u političkom i javnom životu BiH.

U svojim retrogadnim izjavama Semir Efendić, načelnik općine Novi Grad, nije samo ugrozio dostojanstvo i integritet žena političarki, nego svih žena. “Govorom mržnje” prema ženama koji su u suprotnosti sa domaćim propisima i međunarodnim konvencijama, g. Efendić je pozvao na eliminisanje žena iz političkog okruženja i smanjenje učešća žena u tom segmentu.

ŽMBIH je mišljenja da za seksističke i diskriminirajuće izjave država mora obezbijediti sankcije, pogotovu ako te izjave dolaze od onih koji su zaduženi za uspostavljanje uslova jednakih mogućnosti bez obzira na spolne i rodne uloge. Mi tražimo da predstavnici/ce nadležnih institucija KONAČNO preuzmu odgovornost i počnu raditi posao za koje ih građanke i građani plaćaju, te da sankcionišu sve oblike nasilnog ponašanja i diskriminacije žena od strane muškaraca, bez obzira da li je diskriminacija ili nasilje provedeno u javnom ili privatnom prostoru.

U koliko se nešto ne uradi po ovom pitanju bh. društvo će još dublje ubasti u jamu bezakona i beznađa, čime ćemo jasno poslati sliku, što domaćoj što međunarodnoj javnosti, međunarodnim institucijama kao i Evropskoj Uniji da je nasilje nad ženama, drugim i drugačijim u Bosni i Hercegovini institucionalno dopušteno i tolerisano.

U ime ŽMBiH, njene članice, ženske organizacije koje se bave pitanjima ženskih ljudskih prava sa prostora cijele Bosne i Hercegovine osuđuju sve oblike nasilja i diskriminacije nad ženama, te zahtijevaju od nadležnih osoba i institucija da zaštite građanstvo od osoba koje iskorištavaju svoju moć.

Zahtjevamo od nadležnih institucija kreiranje Sigurnosne strategije, kojom bi bile zaštićene sve žene čija je sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena na bilo kojem nivou.

ŽMBiH ne želi društvo u kojima će se tolerisati sesističko i diskriminirajuće ponašanje u privatnom i javnom prostoru, te poručuju da je g. Efendić seksista i diskriminator i da kao takav ne može vršiti funkciju koja od njega zahtjeva da sprovodi zakone i podržava pozitivne i afirmativne akcije, koje su za dobrobit svih građana i građanki!

Ovim protestnim pismom iskazujemo svoje nezadovoljstvo vezano za izjavu g. Efendića i pozivamo javnost i sve ljudskopravaške organizacije da reaguju i zahtjevaju od g. Efendića da uputi JAVNO IZVINJENJE neformalnom Klubu parlamentarki u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, kao i svim ženama, zbog povrede dostojanstva žene i postavljanje žena u neravnopravan položaj u društvenom i političkom životu.