Izvještaj o radu Sarajevskog otvorenog centra u 2023. godini

Izvještaj o radu Sarajevskog otvorenog centra tokom 2023. godine predstavljen je kroz osnovne informacije o samoj organizaciji, ključnim postignućima strukturiranim krotz strateški okvir 2021-2023. Nadamo se da ovaj izvještaj nudi sliku o radu SOCa tokom 2023. gdoine i njegovoj poziciji među organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Preuzmite izvještaj na BHS jeziku

Preuzmite izvještaj na engleskom jeziku