Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH 2013: diskriminacija LGBT osoba u BiH i dalje raširena

eu commissionEuropska komisija je 16.10.2013. objavila tzv. Paket proširenja koji sadrži i Izvještaj o napretku BiH za 2013. godinu. Izvještaj je objektivno ukazao na trenutno stanje u procesu integrisanja u Europsku uniju i na njen veoma ograničen napredak u ispunjavanju političikih kriterijuma, kao i na oblasti u kojima treba postići evidentan pomak kako bi BiH dalje napredovala.

Paket proširenja je skup dokumenata kojima Europska komisija objašnjava politiku proširenja EU i izvještava o, te daje svoju procjenu napretka koji je postignut u svakoj zemlji, kandidatkinji ili potencijalnoj kandidatkinji za ulazak u EU, u ispunjavanju uslova i ciljeva koje je postavila EU kao i sažetak operativnih mjera koje je potrebno preduzeti na osnovu utvrđenih planova djelovanja. Napredak zemlje mjeri se na osnovu donesenih odluka, usvojenih zakona i provedenih mjera, a sam izvještaj o napretku zasniva se na dostavljenim podacima dotične zemlje kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje, država članica EU, izvještaja Evropskog parlamenta, te podataka koje dostavljaju međunarodne i nevladine organizacije.

Sarajevski otvoreni centar je u cilju što cjelovitijeg predstavljanja napretka BiH dao svoj doprinos nastajanju ovog izvještaja, dostavljanjem svojih sugestija i podataka s kojima raspolaže Europskoj komisiji, učestvovanjem u raspravama i zagovaranjem u cilju da se ovim izvještajem pokrije što veći broj pitanja i mjera značajnih za poštivanje i zaštitu ljudskih prava u BiH, s posebnim osvrtom na specifičnost osiguravanja poštivanja i zaštite prava LGBT.

Samim Izvještajem istaknuto je da je uprkos određenom poboljšanju, diskriminacija protiv lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba i dalje raširena, te da LGBT aktivisti nerijetko bivaju izloženi uznemiravanju, prijetnjama, pa čak i nasilju. Istaknuto je da su govor mržnje i zločini iz mržnje motivisani seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom u BiH veoma zabrinjavajući, te da je, iako amandmani kojima je bilo predviđeno uvođenje zločina iz mržnje i govora mržnje u Krivični zakon FBiH, nisu usvojeni zbog manjka podrške u Domu naroda Parlamenta FBiH, neophodno raditi na efikasnom istraživanju i procesuiranju govora mržnje i nasilja prema LGBTI osobama.

Kao pozitivan pomak u radu na zaštiti i poštivanju ljudskih prava LGBT osoba, Izvještajem se navode uklanjanje diskriminatornih odredbi u upitniku za dobrovoljnje darivatelje_ke krvi Zavoda za transfuzijsku medicinu BiH, te spremnost institucija i organa Kantona Sarajevo za provedbu zakona, te rad na podizanju povjerenja LGBT osoba u državne institucije.

Iako se Izvještajem navodi da je policija Kantona Sarajevo u svakoj policijskoj postaji postavila po kontakt osobu za LGBT osobe, nažalost, to nije slučaj, već je došlo do uspostavljanja saradnje između policije u zajednici Kantona Sarajevo i Sarajevskog otvorenog centra koja je rezultirala treningom za policajce_ke u zajednici u cilju senzibilizacije za specifične potrebe LGBT osoba, te uspostavljanja komunikacije i saradnje prilikom prijavljivanja pojedinih slučajeva zločina iz mržnje.