Izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH bit će inicirane do kraja godine

image (3)30. novembra 2015. godine u Sarajevu je u okviru programa za 16 dana aktivizma i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, održana regionalna konferencija Krivična djela počinjena iz mržnje – kako do izmjena Krivičnog zakona FBiH?

Konferenciju su otvorili Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra i Vesna Švancer potpredsjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja je naglasila bitnost adekvatne regulacije ovih krivičnih djela u Federaciji BiH, te najavila namjeru zastupnika Kluba Saveza za bolju budućnost u Parlamentu FBiH da do kraja godine iniciraju izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH u cilju regulisanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Također je naglasila da propusti u regulaciji i procesuiranju krivičnih djela počinjenih iz mržnje nisu samo ozbiljan propust u zašititi osnovnih ljudskih prava, već ona također potkopavaju uspjeh jedne države da zaštiti sve svoje građane_ke i ostvari društvenu koheziju i napredak.

Federacija Bosne i Hercegovine, kako je između ostalog istaknuto i u izvještajima Evropske komisije o napretku BiH za 2015., 2014., i 2013. godine, još uvijek nije adekvatno regulisala oblast krivičnih djela počinjenih iz mržnje, te je obavezna da što brže i ozbiljnije pristupi izmjenama i dopunama Krivičnog zakona u cilju usvajanja adekvatne regulacije. Republika Srpska i Brčko distrikt ove izmjene i dopune učinili su 2010. godine.

U okviru Konferencije diskutovalo se o međunarodnim obavezama BiH za regulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, iskustvima država iz regije (Hrvatska i Srbija) kada je u pitanju donošenje regulacije krivičnih djela počinjenih iz mržnje u kaznenim zakonima, te o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u BiH – njihovoj regulaciji i primjeni.

Konferenciju je organizovao Sarajevski otvoreni centar ispred Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo u BiH.