Izađi iz ormara! Poziv za slanje gej coming out i ličnih priča

baner coming out slikaSarajevski otvoreni centar poziva sve gej, biseksualne i trans* muškarce da pošalju svoje lične, coming out ili umjetničke priče, fotografije, crteže, skice ili radove neke druge likovne forme.

Kontekst
Sarajevski otvoreni centar se u okviru svog ljudskopravaškog rada intenzivno bavi pravima lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba. Gej, biseksualni i trans* muškarci, kao dio šire LGBT zajednice, diskriminirani su na razne načine u heteronormativnom društvu. Sa druge strane, i u okviru same LGBT zajednice određene grupe muškaraca se suočavaju sa predrasudama. Biseksualnost se često smatra prelaznom fazom ka homoseksualnosti, a o transrodnosti, transeksualnosti i transvestiji se ne zna dovoljno u okviru zajednice.

Gej, biseksualni i trans* muškarci su često u BiH vidljivi samo u kontekstu nasilja i diskriminacije. Sarajevski otvoreni centar želi da učini vidljivima specifičnosti svake od ovih grupa muškaraca, da ih na taj način osnaži i pruži im prostor da ispričaju svoje priče o identitetima, različitosti, neprihvatanju ili prihvatanju; priče o svojim unutrašnjim svjetovima, maštanjima, žudnji, strahovima, stidu, strasti, slobodi, oprezu, hrabrosti i, konačno, coming outu.

Priče i radovi će biti objavljeni u publikaciji, koja će, pored ličnih, coming out, umjetničkih priča, fotografija ili ostalog, sadržavati i intervjue sa gej, biseksualnim i trans* muškarcima i parovima. Ova publikacija, koja se po svojoj ideji i formi nadovezuje na knjigu Više od etikete – o ženama koje vole žene, biće doprinos povećanju dostupnosti autentične literature u Bosni i Hercegovini koja se bavi životom i problemima neheteroseksualnih muškaraca.

Ko može učestvovati?
Konkurs je otvoren za sve gej, biseksualne i trans* muškarce koji žive u Bosni i Hercegovini. Naročito ohrabrujemo osobe iz manjih bosanskohercegovačkih gradova da nam pošalju svoje priče.

Kako učestvovati?
Pošaljite svoju priču na jednu od gore navedenih tema. Zvanični kriterij podrazumijeva između 4000 i 8000 znakova, pisanih fontom 12pt Times New Roman, bez uvlačenja reda i margina.
Pored priča, možete slati i svoje fotografije, crteže, pjesme i sve za šta smatrate da može postati dio publikacije koja svjedoči o životu gej, biseksualnih i trans* muškarca u Bosni i Hercegovini. Nije predviđen honorar za objavljene članke.

Možete se potpisati kako god želite – pravo ime, izmišljeno ime, inicijali, neki simbol, a možete se i anonimno prijaviti. Izbor je na vama.

Kako se prijaviti?
Svoje priče i ostale radove pošaljite do 01. augusta 2013. godine na mail [email protected]. Na ovaj mail možete slati i sva dodatna pitanja.