INFOGRAFIKA Narandžastog izvještaja: Rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici

U našem najnovijem Narandžastom izvještaju bavile smo se i rodno zasnovanim nasiljem i nasiljem u porodici u BiH. U infografičkom prikazu možete vidjeti osnovne informacije do kojih smo došle, a cijelo poglavlje dostupno je u Narandžastom izvještaju o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2020. godini.