Infografički prikaz krivičnih djela počinjenih iz mržnje i poticanje na mržnju prema LGBTI osobama

Prema podacima Sarajevskog otvorenog centra, u posljednje tri godine zabilježeno je 84 slučaja krivičnih djela počinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Za više informacija pogledajte infografički prikaz stanja LGBTI prava u BiH kada su u pitanju krivična djela zasnovana na mržnji.