IDAHOBIT kampanja – LGBTIQ osobe poručile: Prekinimo šutnju!

Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, Sarajevski otvoreni centar je pokrenuo kampanju ”Prekinimo tišinu”, u kojoj su putem videa LGBTIQ osobe dijelile vlastita iskustva s homofobijom/bifobijom/transfobijom.

Obzirom da je tema ovogodišnjeg IDAHOBIT-a ”Breaking the silence”, željeli_e smo podstaći LGBTIQ osobe, ali i naše podržavatelje_ke, da zajedno prekinemo šutnju o nasilju, diskriminaciji, dobacivanju, odbacivanju ili ponižavanju samo zbog naše seksualnosti ili rodnog identiteta. Željeli_e smo pokazati da je homofobija širi društveni problem, te da je mnogima od nas ona svakodnevnica.

U nastavku pogledajte videe koji su bili dio naše kampanje.