IDAHOBIT Campaign – LGBTIQ persons send messages to break the silence

On the occasion of May 17, the International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia, the Sarajevo Open Centre launched the “Break the Silence” campaign, in which LGBTIQ people shared their own experiences with homophobia/biphobia/transphobia.

Since the theme of this year’s IDAHOBIT is “Breaking the silence”, we wanted to encourage LGBTIQ people, but also our supporters, to break the silence about violence, discrimination, insults, rejection or humiliation we experience just because of our sexuality or gender identity. We wanted to show that homophobia is a broader social problem, and that for many of us it is everyday experience.

Check out the videos below that were part of our campaign.

Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, Sarajevski otvoreni centar je pokrenuo kampanju ”Prekinimo tišinu”, u kojoj su putem videa LGBTIQ osobe dijelile vlastita iskustva s homofobijom/bifobijom/transfobijom.

Obzirom da je tema ovogodišnjeg IDAHOBIT-a ”Breaking the silence”, željeli_e smo podstaći LGBTIQ osobe, ali i naše podržavatelje_ke, da zajedno prekinemo šutnju o nasilju, diskriminaciji, dobacivanju, odbacivanju ili ponižavanju samo zbog naše seksualnosti ili rodnog identiteta. Željeli_e smo pokazati da je homofobija širi društveni problem, te da je mnogima od nas ona svakodnevnica.

U nastavku pogledajte videe koji su bili dio naše kampanje.