Godišnji izvještaji o stanju ljudskih prava LGBT osoba i žena u BiH u 2013. godini

Sarajevski otvoreni centar je objavio godišnje izvještaje o stanju ljudskih prava LGBT osoba i žena u BiH u 2013. godini.

rozi izvjestaj 2013Rozi izvještaj: Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH u 2013. Ovaj izvještaj predstavlja dokumentaciju kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH tokom prošle godine, analizira trendove (i pozitivne i negativne) i daje direktne preporuke bosanskohercegovačkim institucijama koje su nadležne za zaštitu ljudskih prava svih građana_ki bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet.
Homofobija i transfobija ostaju visoko rasprostranjene u BiH, a na njih izostaje ili ima vrlo malo reakcija vlasti kako bi imenovale takvu vrstu diskriminacije, uznemiravanja i nasilja. Kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH predstavlja mnogo širi spektar pojedinačnih slučajeva diskriminacije ili nasilja koji upućuju na institucionalno i legislativno zanemarivanje i nepoštivanje potreba i prava LGBT osoba, te nevoljkost državnih institucija da provode bh. zakone.

Annual Report on the State of Women's Rights in BiH in 2013.(Godišnji izvještaj o stanju prava žena u BiH u 2013.) Ovaj izvještaj, trenutno dostupan samo na engleskom jeziku, analizira stanje annual report womens rights 2013prava žena u BiH u prošloj godini, sa specijalnim fokusom na stanje u oblasti edukacije, ekonomske uključenosti, žene pripadnice manjinskih društvenih grupa, političkoj participaciji žena, porodično nasilje, ratno seksualno nasilje i trgovina ljudima. Izvještaj takođe pruža preporuke koje se odnose na hitne mjere koje treba poduzeti kako bi se popravilo stanje prava žena u BiH.

Rodno zasnovana nejednakost je ozbiljan problem, kao i diskriminacija žena u pristupu tržištu rada i roditeljskim pravima, dok žene ni dalje nisu dovoljno zastupljene u javnoj i političkoj sferi. Nasilje nad ženama i djevojčicama je i dalje na alarmantnom nivou.
Ukoliko želite štampani primjerak ovih izvještaja ili dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.