Gdje su očevi? – Zakoni o roditeljskom odsustvu u različitim evropskim zemljama

Piše: Anne Bonitz

Vremena strogih rodnih uloga, koje propisuju da je žena odgovorna za kuhinju, djecu i kuću i da muškarci imaju za cilj da naporno zarade za život, su sretno daleko iza nas. Danas žene mogu biti političarke, raditi u ekonomiji ili za vojsku, a isto tako i muškarci kuhaju, čiste i mijenjaju pelene. – Da li je tako?

Mnogo više od polovine evropskih žena su zaposlene i brojevi rastu, tako da žene definitivno ulaze u svijet rada i mlade žene su motivirane da se obrazuju i da žive izvan njihovih tradicionalnih uloga. Razumljivo, muškarci bi trebali biti motivirani da učestvuju u kućanskom radu i u čuvanju djece. Željeli bismo vjerovati da ide na taj način, ali stvarna situacija izgleda drugačije.

Posebno u pogledu čuvanja djece moglo bi biti teško svakom roditelju da kombinuje posao i čuvanje djece pa te odgovornosti trebaju biti jednako podijeljene.

Zakoni o roditeljskom odsustvu za majke pružaju zaštitu posla i pravo da se napusti posao većinom nekoliko sedmica neposredno prije i nakon rođenja u većini evropskih zemalja, kako bi se osiguralo zdravlje za majke i bebe i pružila puna briga za novorođeno dijete. Roditeljsko odsustvo očeva, sa druge strane, varira od prava na odsustvo za nekoliko dana – da očevi mogu prisustvovati rođenju bebe, do nekoliko sedmica – da očevi mogu provesti vrijeme s novim djetetom i, prije svega, da podržavaju majku. Nakon toga, roditeljsko odsustvo pruža roditeljima mogućnosti da čuvaju djecu kod kuće i često može biti u kombinaciji s pola radnog vremena. Nivo naknade, trajanje i mogućnosti da se dijeli vrijemejednako između oba roditelja se razlikuju između zemalja.

Švedska

Majke mogu napustiti posao 7 sedmica prije i nakon rođenja i primaju 80% od svoje obične plate. Očevi mogu napustiti posao 10 dana i dobiju 80% od njihove prosječne plate. Oba roditelja imaju pravo na 480 dana roditeljskog odsustva koji su potpuno fleksibilni za korištenje. Ipak, 60 dana su rezervisani za svakog roditelja. Osim toga, imaju pravo da napuste posao 10 dana zajedno tokom prva 3 mjeseca života bebe i dodatnih 30 dana tokom prve godine života novog djeteta. Tokom prvih 390 dana roditeljskog odsustva primaju 77.6% od obične zarade i tokom posljednih 90 dana primaju 180SEK (EUR 18) svaki dan. U 2013. godini samo 24.8%[1] švedskih očeva su koristili pravo da napuste posao da se pobrinu za svoje novo djete i podržavaju svoju ženu, ali broj je porastao u 2015. godini kada je već 45%8 očeva uzelo plaćeno odsustvo. Osim toga, u 2002. godini švedski očevi su provodili oko 10% vremena s njihovim djecom, dok su majke provodile oko 18%9 vremena u domaćinstvu i s djecom.

Finska

Majke mogu uzeti plaćeno odsustvo 8 sedmica prije rođenja i 9 sedmica nakon rođenja, dok očevi imaju pravo na 9 sedmica roditeljskog odsustva, od kojih može 3 sedmice uzeti zajedno s majkom, a ostale mora koristiti poslije majke. Naknada za oba roditelja zavisi od količine njihove prethodne plate, ali minimalna naknada je EUR 24. Poslije roditeljskog odsustva za majke i očeve, porodica ima pravo na 26 sedmica zajedničkog roditeljskog odsustva. Opet, naknada varira ovisno od prethodne plate roditelja, ali minimalna naknada je EUR 24 po danu. Iako su naknada i trajanje roditeljskog odsustva više nego u drugim zemljama, manje od 1.9%[2] finskih očeva su ustvari koristili svoje pravo na odsustvo u 2012. godini. Postotak očeva koji učestvuju u čuvanju djece polako raste, kao su već 5%8 očeva iskoristili roditeljsko odsustvo u 2015. godini. Osim toga, očevi su provodili samo oko 5% vremena s djecom, dok su finske majke provodile skoro 15%9 vremena s djecom i u domaćinstvu u 2009. godini.

Njemačka

Od 1968. godine, kad je donesen Zakon o zaštiti materinstva (Mutterschutzgesetz), žene mogu napustiti posao 6 sedmica prije i 8 sedmica nako rođenja i primaju punu platu. Očevi nemaju pravo na posebno roditeljsko odsustvo, ali je moguće uzeti zajedničko roditeljsko odsustvo do tri godine poslije roditeljskog odsustva za majke. Naknada tokom roditeljskog odsustva iznosi 67% od prethodne plate roditelja i plaćena je tokom prvih 10 mjeseci. Ukoliko svaki roditelj traži naknadu za najmanje 2 mjeseca, par će uz to dobiti naknadu za dva dodatna. Međutim, roditeljsko odsustvo može se uzeti sa skraćenim radnim vremenom i trajanjem produženo na 24 mjeseca kroz smanjene nivoe naknade po mjesecu, tako da ukupan iznos ostaje isti. U 2008. godini, 20.8%[3] očeva su napustili posao u Njemačkoj da provode vrijeme s porodicom, dok u 2015. godini postotak je porastao na 30%8. Osim toga, očevi su provodili oko 8% njihovog vremena s djecom i u domaćinstvu u 2003. godini, dok su majke i dalje provodile 20%9 svog vremena kod kuće.

Belgija

Majke mogu napustiti posao 6 sedmica prije rođenja i obavezne su da ostaju kod kuće 9 sedmica nakon rođenja primajući punu platu. Očevi imaju pravo da napuste posao 10 dana, od kojih su prva 3 dana potpuno plaćeni. Naknada ostalih dana iznosi 82% od njihove prethodne plate. Poslije toga, svaki roditelj pojedinačno ima pravo na roditeljsko odsustvo od 4 mjeseca sa punim radnim vremenom, 8 mjeseca sa skraćenim radnim vremenom ili po jedan dan svake sedmice u periodu 20 mjeseci. Tokom tog vremena, roditelji primaju EUR 780 mjesečno. U 2002. godini, samo 8.3%[4] očeva u Belgiji su iskoristili svoje pravo na roditeljsko odsustvo da čuvaju djecu i u 2015. godini ovaj postotak je porastao na 25%8. Osim toga, u 2008. godini očevi su provodili 6% svog vremena s djecom i u domaćinstvu, dok su majke u Belgiji provodile 15%9 svog vremena s djecom.

Francuska

Majke mogu napustiti posao 2 sedmice prije rođenja i 14 sedmica nakon rođenja i primaju punu platu. Očevi mogu iskoristiti pravo na roditeljsko odsustvo očeva od 10 dana koji su potpuno plaćeni i 3 dodatna dana da prisustvuje rođenju bebe. Svaki roditelj ima pojedinačno pravo da napusti posao 6 mjeseci tokom prve 3 godine djeteta. Mjesečna naknada je oko EUR 390 za svakog roditelja i mogu uzeti 6 mjeseci roditeljskog odsustva jedno nakon drugog. Isto postoji opcija da oba roditelja zajedno uzmu plaćeno odsustvo sa skraćenim radnim vremenom u periodu od 12 mjeseci, a mjesečna naknada se smanjuje. Iako su uslovi za roditeljsko odsustvo bolji nego u drugim evropskim zemljama, manje od 2%[5] francuskih očeva su iskoristili svoje pravo na roditeljsko odsustvo u 2002. godini i do 2015. godine postotak je samo malo porastao na 5%8. Osim toga, samo 5% njihovog vremena su provodili s djecom u 2015. godini, a majke su provodile 15%9 vremena u domaćinstvu.

Španija

Sve osigurane žene, koje su doprinijele u sistem osiguranje najmanje 180 dana tokom zadnjih 7 godina prije rođenja ili 360 dana tokom cijelog života, imaju pravo da napuste posao 10 sedmica prije rođenja i obavezne su da ostaju kod kuće 6 sedmica poslije rođenja dok primaju punu platu. Očevi mogu ostati kod kuće 15 dana i primaju punu platu tokom tog vremena. Nažalost, roditeljsko odsustvo u Španiji ne uključuje nikakve naknade. Radna mjesta roditelja su zaštićena tokom prve godine novog djeteta, a do treće godine zaštita je ograničena na posao u istoj kategoriji. Shodno tome, manje od 3%5 španskih očeva su iskoristili svoje pravo na roditeljsko odsustvo u 2002. godini, a postotak je samo malo porastao, kao u 2015. godini 5%8 očeva su napustili posao da čuvaju djecu. Tokom prvih godina djeteta, očevi provode skoro 10% vremena s njihovim djecom i u domaćinstvu, dok majke provode više od 15%9 vremena kod kuće.

Slovenija

Osigurane i zaposlene majke mogu napustiti posao 15 sedmica ukupno i primaju 100% od prethodne plate. Očevi imaju pravo na 13 sedmica plaćenog odsustva što je mnogo više od prosjeka kojeg očevi u evropskim zemljama primaju. Prvih 15 dana očevi primaju 90% od prethodne plate, a ostalih dana socijalno osiguranje plaća minimalnu platu, koja iznosi EUR 174 mjesečno. Svaki roditelj dobija ekstra 130 dana roditeljskog odsustva, ali dio dana se može prenijeti na drugog roditelja. Roditeljsko odsustvo se može uzeti dok djete ne počne osnovnu školu i naknada je 90% prethodne plate roditelja. U 2008. godini, 5.6%[6] slovenskih očeva su uzeli plaćeno odsustvo da budu s svojim djecom i postotak raste, kao u 2015. godini već 10%8 očeva su iskoristili svoje pravo na roditeljsko odsustvo. Osim toga, u 2002. godini, 10% njihovog vremena su provodili u čuvanju djece i u domaćinstvu, dok su majke provodile skoro 20%9 vremena kod kuće.

Poljska

Sa 26 sedmica 100% plaćenog odsustva za majke, Poljska je jedna od velikodušnih zemalja za majke. Očevi imaju pravo na 2 sedmice plaćenog odsustva. Nakon toga, porodica ima pravo na 26 sedmica roditeljskog odsustva koje roditelji mogu iskoristiti zajedno. Naknada zavisi od iznosa primjena tokom odsustva majke. Druga opcija je da roditelji iskoriste roditeljsko odsustvo sa skraćenim radnim vremenom dok se mjesečna naknada smanjuje a trajanje se povećava. Nakon roditeljskog odsustva, porodice imaju dalje pravo na odsustvo za čuvanje djece od 36 mjeseci od kojih je jedan mjesec rezervisan za svakog roditelja. Roditelji mogu napustiti posao zajedno maksimalno 4 mjeseca i primaju PLN 574 (oko EUR 135) mjesečno tokom prvih 24 mjeseci. U 2005. godini, samo 2.5[7] očeva u Poljskoj su iskoristili svoje pravo na odsustvo i u 2015. godini manje od 5%[8], ali postotak polako poraste. Osim toga, manje od 10% vremena su očevi provodili čuvanjem djece ili u domaćinstvu, dok su poljske majke provodile skoro 20%[9] vremena kod kuće u 2015. godini.

Možda izgleda neobjašnjivo zašto očevi ne bi iskoristili njihova prava da provode dragocjeno vrijeme s svojim djecom i da izgrade odnos s njima, ali u isto vrijeme je očigledno da su i dalje žene odgovorne za brigu o djeci i da one provode u gotovo svim slučajevima više od dva puta postotka vremena od očeva s djecom i u domaćinstvu. Uvođenje roditeljskog odsustva za očeve može definitivno povećavati učešće muškaraca u kućnim poslovima i čuvanju djece, te više očeva iskoriste roditeljsko odsustvo iz godine za godinu, ali je očigledno da se treba pružiti više jednakih i boljih odnosa za odsustvo za majke i očeve da ni zbog novca ni zbog vremena roditelji ne mogu provoditi više vremena s svojim djecom. Osim toga, roditeljsko odsustvo za očeve nije samo korisno za oca, nego isto za majku, novorođeno djete, cijelu porodicu i, na kraju, za ekonomiju zemalja, jer izbalansirana atmosfera kod kuće je odnos za motivaciju na poslu. U zaključku možemo reći jedino da više žena na radnim mjestima znači više muškaraca kod kuće, a to je korak ka izgradnji izbalansiranog i pravičnog društva.

 

[1] Agencija švedskog socijalnog osiguranja (Försäkringskassan), 2014

[2] Nacionali institut za zdravlje i blagostanje i instucija socialnog osiguranja Finske, 2013

[3] Federalna štatistička služba Njemačke (Statistisches Bundesamt)

[4] Nacionalna služba za zapošlavanje (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening/Office national de l’emploi), 2014

[5] Eurofound, Evropski opservatorij radnog života (EurWORK): “Family related leave and industrial relations”, 2004

[6] Međunarodna mreža na odsustvu politike i istraživanje, 2013

[7] Centralna štatistička služba, Varšava

[8] Evropski parlament, 2015

[9] OECD Baza porodičnih podatka, 2016