Forum o rodnoj ravnopravnosti i sigurnosti u BiH, 10-11. juni 2013.

forum nato 110. i 11. juna će se u Sarajevu održati treći po redu Forum za razmjenu informacija o rodnoj ravnopravnosti i sigurnosti u BiH. Forum tradicionalno organizuju NATO Štab Sarajevo, Agencija za ravnopravnost splova BiH i Projektni ured UN Women u BiH. Ove godine u organizaciji Foruma učestvuje i Sarajevski otvoreni centar, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Tema ovogodišnjeg Foruma je Priprema novog Akcionog plana Bosne i Hercegovine za primjenu UN Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325 – „Žene, mir i sigurnost“.

Na Forumu će učestvovati predstavnici_e BiH institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, koji_e će kroz svoje prezentacije i zajedničku diskusiju predstaviti svoj dosadašnji rad na implementaciji Akcionog plana BiH za primjenu UN Rezolucije Vijeća Sigurnosti 1325 u periodu od njegovog usvajanja 2010. godine do danas, ali i svoje viđenje prioriteta na koje bi se trebao fokusirati Akcioni plan BiH za primjenu Rezolucije 1325 u narednih pet godina. Učesnici_e će diskutovati i o kompatibilnosti prioriteta vlade, civilnog društva i međunarodne zajednice, kao i koordinaciji budućeg djelovanja na primjeni Akcionog plana.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Editu Miftari putem telefona 061 856 384 ili e-maila [email protected].

Agendu foruma možete vidjeti ovdje.