Finalni revizorski izvještaj DRL projekta

Finalni revizorski izvještaj projekta Korištenje procesa evropskih integracija za unapređenje ljudskih prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu za period od 28. jula 2015. do 31. decembra 2017. godine