Feministički razgovori u Konjević Polju i Brezi

Povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Opća biblioteka “Muhamed Kantardžić” iz Breze, Udruženje žena JADAR iz Konjević Polja i Sarajevski otvoreni centar organizuju razgovore o tome kako bosansko-hercegovačka administrativna, politička, ekonomska, obrazovna i kulturna stvarnost utiče na privatno i javno feminističko djelovanje u BiH. Publika će imati priliku da čuje lične priče ljudi iz Konjević Polja, Breze, Tuzle i Sarajeva kao i da dobije na poklon knjigu „One su naše danas“, koja je nastala kroz zajednički angažman polaznika i polaznica Feminističke škole Žarana Papić, iz njihove potrebe da doprinesu ukidanju prakse zanemarivanja doprinosa žena bh. historiji, kulturi, društvu.

Sarajevski otvoreni centar je od aprila 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo udruženje Žene ženama, kao prvi studijo ženama u BiH. Do sada su školu završile četiri generacije, a u pripremi je program za 5. po redu Feminističku školu.