Dugina mreža – informator o stanju ljudskih prava LGBT osoba

radio rainbowU sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a kojeg financira Evropska unija, realizira se elektronska medijska kampanja s ciljem podizanja svijesti o LGBT pravima i njihovim kršenjima u kontekstu EU integracija, ističući primjere dobre i loše prakse.

U sklopu pomenute aktivnosti realizirana je prva emisija eFM radija pod nazivom „Dugina mreža – informator o stanju ljudskih prava LGBT osoba“ u ponedeljak, 24.02.2014. Kampanja će trajati do juna 2014. godine, a svakog mjeseca će se emitirati jedna emisija o navedenim temama, o čijim terminima ćemo vas obavještavati.

Poslušajte prvu emisiju iz ciklusa Dugina mreža – informator o stanju ljudskih prava LGBT osoba!