Doprinos Sarajevskog otvorenog centra Godišnjem pregledu ILGA-Europe

ilgaSarajevski otvoreni centar u januaru 2014. podnio je ILGA-Europe kratki izvještaj o stanju LGBT ljudskih prava u 2013. godini. Ovim izvještajem SOC je dao svoj doprinos Godišnjem pregledu ILGA-Europe čiji cilj jeste da prikaže razvoj stanja ljudskih prava LGBT osoba u protekloj godini u Europi, na regionalnom, kao i na nivou pojedinačnih država, te da prikaže promjene koje su se desile i izazove koji su još uvijek pred pojedinačnim državama ukazujući pri tome na postojeće dobre prakse.

Ovogodišnji doprinos ILGA-Europe Godišnjem pregledu, Sarajevski otvoreni centar podnio je u okviru projekta „Enhancing Lesbian, Gay, Bisexual and Trans rights in BiH in line with EU standards“ koji finansira Europska unija, a implementira SOC u partnerstvu s Fondacijom Mediacentar.

Ovogodišnji izvještaj Sarajevskog otvorenog centra pokriva oblasti krivičnih djela motivisanih predrasudama, govora mržnje, jednakosti, raznolikosti i tolerancije, obrazovanja, slobode okupljanja, pravnog priznavanja prilagodbe spola, saradnje s organima za provođenje zakona, te stavova i mišljenja javnosti i predstavlja pregled napretka i promjena postignutih u BiH 2013. godini.

Tekst izvještaja Sarajevskog otvorenog centra koji će činiti dio ILGA-Europe Godišnjeg pregleda možete pročitati ovdje.