Dnevni avaz: Sporazum o većoj zaštiti prava LGBT osoba kroz edukaciju u pravosuđu

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Sarajevski otvoreni centar (SOC) današnjim potpisivanjem Sporazuma o višem stepenu zaštite ljudskih prava LGBT osoba kroz edukaciju u pravosuđu, ozvaničena je dosadašnja dobra saradnja ovih organizacija u cilju zaštite prava te populacije.

Sporazum su potpisali izvršna direktorica SOC-a Emina Bošnjak i direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Arben Murtezić.

Arben Murtezić je istaknuo da je u cilju strategije otvaranja Centra prema nevladinim organizacijama i svakome ko može pomoći sa specifičnim znanjima ozvaničena i saradnja sa Sarajevskim otvorenim centrom.

On je naglasio važnost onoga što SOC radi na tematici LGBT prava, dodavši da svaki pojedinac mora da ima sva prava, jer bez zaštite pojedinačnih, nisu zaštićena ni grupna prava.

Emina Bošnjak ocjenjuje da je potpisivanje sporazuma formalizacija višegodišnje saradnje SOC-a i Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.

Ta formalizacija, kako je navela Bošnjak, šalje vrlo jasnu poruku javnosti i ostalim institucijama da postoji prostor za saradnju i da je pitanje rada na pravima LGBT osoba došlo na red državnih institucija.

Bošnjak podvlači da su LGBT osobe, kao i većina bh. stanovništva, slabo upoznate o svojim pravima i pravnim mehanizmima koja ta prava štite.

Upravo ova saradnja će, smatra izvršna direktorica SOC-a, omogućiti da izmjene Zakona o zabrani diskriminacije, koje sad eksplicitno štite LGBT osobe, dođu i do onih koji su praktičari, do sudija i tužilaca koji će moći da prate te zakonske promjene.

Bošnjak je ustvrdila da je sporazum formalizacija saradnje i ujedno poruka LGBT zajednici da su i institucije na njihovoj strani, navodeći da je poznato da među tom populacijom postoji veoma nizak nivo povjerenja u institucije.

Ciljevi sporazuma ostvarivat će se, između ostalog, kroz međusobne razmjene edukatora u obrazovnim aktivnostima, organizacijom zajedničkih bilatelarnih aktivnosti, okruglim stolovima, konferencijama i seminarima, međusobnom podrškom u projektima istraživanja i razvoja pravne teorije i prakse vezano za ljudska prava LGBT osoba i žena, saradnjom na poštivanju ljudskih prava LGBT osoba i žena s obostranim kapacitetima te zajedničkog izdavanja publikacija i kreiranja multimedijalnih sadržaja.

Članak prenosimo sa portala avaz.ba, objavljen 14.02.2018.