Čitanka LGBT ljudskih prava

Naslovnica Citanka4. Aida Spahić, Saša Gavrić (priredili, 2012):
Čitanka LGBT ljudskih prava
2. dopunjeno izdanje
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Boell, ured u BiH

PDF verzija:  Čitanka LGBT ljudskih prava 2