Textbook of LGBT Human Rights 2

Naslovnica Citanka4. Aida Spahić, Saša Gavrić (editors, 2012):
Čitanka LGBT ljudskih prava.
2. dopunjeno izdanje
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Boell, ured u BiH.

PDF version: Čitanka LGBT ljudskih prava 2