Čitanja u izolaciji: TRANS I INTERSPOLNOST

Za transrodne, transseksualne, interspolne, ali i sve one osobe koje žele znati više o samim ovim terminima, problemima i pravima trans i interspolnih osoba u Bosni i Hercegovini, pripremili_e smo neke od naših publikacija koje smo do sada objavili_e s ciljem prikazivanja potreba članova_ica ove zajednice i davanja preporuka institucijama kako bi im obezbijedile dostojanstven život.

Sve naše publikacije su dostupne na web stranici, stoga, ukoliko želite znati više, ne ograničavajte se samo na preporuke koje slijede u nastavku. 🙂

Život van zadatih normi: Transrodnost u Bosni i Hercegovini

Ova publikacija nastala je na osnovu druženja, učenja i saradnje Sarajevskog otvorenog centra sa transeksualnim i transrodnim osobama, budući da su se kroz intenzivan rad sama od sebe nametnula pitanja i problemi koji se tiču njihovog svakodnevnog života, tj. zdravstvenog, pravnog, društvenog i svakog drugog položaja u BiH. Kroz tri cjeline, publikacija daje objašnjenje osnovnih pojmova, pregled LGBT pokreta kroz istoriju, te ukazuje na marginalizaciju trans* osoba u vrijeme dok su se razvijali i jačali gej i lezbejski pokret. Daje se analiza rezultata istraživanja o svakodnevnim problemima sa kojima se susreću trans* osobe u BiH koje je trajalo nekoliko mjeseci. Fokus trećeg dijela je na trenutnoj zakonskoj praksi, tačnije, na tome kako zakon (ne) reguliše pitanja, probleme, situacije i, u konačnici, samo postojanje trans* osoba kod nas.

Dostupno ovdje.

Izvještaj o pravnom položaju transrodnih osoba u BiH

Cilj ovog izvještaja je da prikaže raskorak između potreba transrodnih osoba, izazova sa kojima se one suočavaju u svakodnevnom životu, pravne regulacije i zaštite njihovih ljudskih prava, te mehanizama koje uspostavljaju institucije, a koji bi omogućile transrodnim osobama da budu pravnopriznate kao pripadnici_e roda i/ili spola čijim se pripadnicima_ama smatraju.

Dostupno ovdje.

Vodič kroz administrativnu proceduru upisa prilagodbe spola za transrodne osobe u Bosni i Hercegovini

Ova publikacija na jednom mjestu jasno i jednostavno opisuje i objašnjava trenutno važeće zakone i procedure koje se tiču upisa promjene spola, izmjene oznake spola u jedinstvenom matičnom broju, ličnog imena, kao i dokumenata koji sadrže izmijenjene informacije. Vodič će dobro poslužiti transrodnim osobama koje treba da se upuste ili su se već upustile u proceduru izmjene ličnih podataka i dokumenata, ali i državnim službenicima i službenicama koji obrađuju ovakve predmete, kako bi sama procedura išla što brže i sa što više neophodnih informacija.

Dostupno ovdje.

Ljudska prava i interspolne osobe

Prava interspolnih osoba su tek nedavno prepoznata kroz zakonodavstvo BiH uvođenjem općenite zabrane diskriminacije na osnovu spolnih karakteristika, međutim problemima s kojima se interspolne osobe susreću od rođenja pa nadalje nije posvećeno dovoljno pažnje. Ova tematska publikacija ima cilj da potakne razvoj okvira djelovanja sugerirajući dvotračni pristup. S jedne strane, poziva zemlje članice da ukinu medicinski nepotreban tretman “normalizacije” interspolnih osoba kada se on provodi ili propisuje bez slobodnog i potpuno informiranog pristanka dotične osobe. S druge strane, publikacija predstavlja moguće naredne korake u smislu zaštite inter-spolnih osoba od diskriminacije, adekvatnog priznavanja njihovog spola u zvaničnim dokumentima i pristupa pravdi.

Dostupno ovdje.