Buka.com, 27.01.2012.- Gdje su žene u novom Savjetu ministara BiH

bukaŽenska mreža Bosne i Hercegovine, koja broji 112 organizacija i individua, je dužna javno reagovati i skrenuti pažnju da ni nakon dugogodišnjeg lobiranja ženskih organizacija širom BiH o važnosti uključivanu žena na mjestima DONOŠENJA ODLUKA, bosanskohercegovačke žene i dalje ne zauzimaju pozicije u javnom i političkom životu države – koje zaslužuju i koje su im zakonom zagarantovane.

Želimo da izrazimo svoju veliku zabrinutost da ni na jednu od devet pozicija nije predložena ni jedna ministrica. Imajući na umu da ni u prošlom sastavu Vijeća ministara nije bila ni jedna ministrica smatramo da je stanje stalnog ignorisanja najbrojnije marginalizovane grupe u BiH (žena) nedopustivo.

Koristimo i ovu priliku da ukažemo da se prema međunarodnim standardima u oblasti ravnopravnosti polova smatra da je najmanje 40% osoba suprotnog pola neophodno kako bi se moglo reći da ne postoji diskriminacija u javnom i političkom životu. Zakon o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine članom 20 takođe propisuje da ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlast, kao i u administraciji. Ženska mreža BiH se poziva na zakone koje ste vi sami potpisali, uveli i čija implementacija ovisi samo o vama.

Ženske organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine traže da se predstavnici političkih partija i sam mandatar založe da se ovaj disbalans ispravi tako što će u Vijeće ministara biti imenovano nekoliko ministrica, a najmanje jedna od njih treba vršiti i poziciju zamjenice Predsjedavajućeg Vijeća ministara. Ženske nevladine organizacije su i ranije reagovale na kršenje ženskih ljudskih prava, a jedan od javnih reagovanja se desio 24.11.2011. godine kada je približno 400 aktivista i aktivistkinja iz ženskih organizacija sa područja cijele Bosne i Hercegovine, ujedinjene u Žensku Mrežu BiH, mirnim stajanjem protestovale ispred zgrade Parlamenta BIH i iznjele svoje nezadovoljstvo zbog KONTINUIRANOG IGNORISANJA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA od strane vladajućih političkih stranaka.

Organizacije koje potpisuju reagovanje su :

Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo
Fondacija CURE, Sarajevo
Fondacija jedan svijet – platforma za jugoistočnu Evropu, Sarajevo
Žena BiH, Mostar
Prava za sve, Sarajevo
Udružene žene, Banja Luka
HO HORIZONTI, Tuzla
UŽ Most, Višegrad
Orhideja, Stolac
Forum žena Bratunac, Bratunac
Priroda, Bratunac
Seka, Goražde
Glas žene, Bihać
Centar žena i društvo, Sarajevo
Udruženje  za kulturu i umjetnost CRVENA, Sarajevo
Žene ženama, Sarajevo
Budućnost, Modriča
Asocijacija XY, Sarajevo
Vive žene, Tuzla
TPO fondacija, Sarajevo
Medica, Zenica
Fondacija za lokalnu demokratiju, Sarajevo
Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica
Infoteka, Zenica
Alternative, Kakanj

Mreža za igradnju mira, koja broji 84 organizacije članice, se pridružuje ovom reagovanju.

Dopis će biti poslan na slijedeće adrese:

–       Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda
–       Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović
–       Predsjedništvo stranaka HDZ BiH, HDZ 1990, SDA, SDP, SDS, SNSD
–       Visoki predstavnik Nj.E. Valentin Inzko
–       Specijalni predstavnik Evropske unije Nj.E. Peter Sorensen
–       Ambasador OSCEa Nj.E. Fletcher M. Burton
–       Ambasador SADa Nj.E. Patrick Moon

Gdje su žene u novom Savjetu ministara BiH