Božanski duh ne postoji bez želje, ljubavi i slobodne volje

12193633_10153676120688209_5592591681100597939_n

Nakon dva mjeseca pauze, ciklus predavanja Neko je rekao feminizam nastavljeno je gostovanjem Marcie Lee, rabinke i profesorice sa Arizona State Universityja, koja je govorila o seksualnosti u jevrejskim tekstovima

Piše: Masha Durkalić

 

U četvrtak, 15. oktobra, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti predavanje pod nazivom Zaboravljeni užici i zatomljeni krici: (raz)otkrivanje jevrejskih spisa u kontekstu ženske seksualnosti održala je Marcie Lee, profesorica Arizona State Universityja, rabinka i predavačica čije teme uključuju seksualnost i tumačenje Biblije kroz umjetnost.

Na početku predavanja, Marcie Lee je pročitala dio jednog jevrejskog teksta koji datira iz vremena Talmuda, a na kojem je bazirano dosta jevrejske teologije. Citat objašnjava kako u judaizmu Bog omogućava ljudima stvari u kojima oni trebaju uživati. Ako ne iskoriste tu priliku, oni će morati Bogu nakon smrti objašnjavati zašto život nisu proveli uživajući u stvarima koje su im omogućene. Lee je objasnila da Jevreji/ke trebaju odgovorno slaviti sebe kao seksualna bića.“Odbijati sebi ili svome/svojoj partneru/ici iskustvo zadovoljstva na način koji odražava božju poruku je uvreda Bogu koji je stvorio muško i žensko tijelo tako da ona mogu iskusiti zadovoljstvo i namijenjena su za zadovoljstva koja trebaju proživjeti i doživjeti na odgovoran način”, rekla je Marcie Lee.

 

10 zapovijedi o seksualnosti

 

Ona je sa prisutnima podijelila jedan intimni moment iz svog života, a to je činjenica da je o seksu najviše naučila od svoje majke, te je prepričala i jedan događaj iz majčinog života. “Moja majka se jednog dana, kada je imala 18 godina, zaključala u ormar kako bi umrla. Krvarila je na smrt, i nije htjela da uništi tepih svoje majke. Čitavu noć je provela u ormaru i nije se pojavila na večeri. Njen stariji brat, s kojim je bila jako bliska, ju je tražio. Pronašao ju je u ormaru kako drthi. Zagrlio ju je i objasnio joj šta je menstruacija. Njena majka joj nije rekla šta je menstruacija, a ona je mislila da će iskrvariti, jer nikada nije čula za to.”Marcie je ovo predavanje posvetila upravo svojoj majci, koja je umrla prije samo sedam sedmica. Predavanje je koncipirala kao 10 zapovijedi o seksualnosti koje je uparila sa poznatim umjetničkim djelima, kao i relevantnim jevrejskim tekstovima koji se mogu povezati s ovim konceptima.

12046750_10153676120103209_1417484310118655759_nNa prikazu Knjige Egzodusa Marca Chagalla, koja govori o naredbi babicama hebrejskih žena da ubiju svu mušku djecu kako se Izraelićani ne bi razmnožili, što one odbijaju učiniti, Marcie Lee skreće pažnju na ruke žena, koje ne žele ubijati djecu, i koje izgledaju kao da su žene spremne uhvatiti djecu, što babice zapravo i rade. “Smatram da je ovo prekrasan prikaz saveza kojeg ove žene imaju jedne s drugima zarad spašavanja dječijih života”, kaže Lee. U drugom Chagallovom radu koji prikazuje Knjigu o Esteri, biblijsku priču o perzijskom kralju koji od svih djevica iz carstva, s kojima je prethodno spavao, za svoju ženu bira Esteru,kraljevo žezlo izgleda poput falusa, kralj izgleda kao klaun, na podu su prikazane svastike, dok žena izgleda kao sirena koja je svezana.

Kroz djelo umjetnice Janet Shafner, koja je preminula prije četiri godine, Lee je objasnila prvi princip, a to je zapravo da su ljudi napravljeni kako bi uživali i da trebaju uživati u onome što im je omogućeno. Shafner je svojevremeno napisala kako je “dugo bila fascinirana time kako se dramatični događaji u životima naših biblijskih predaka poklapaju sa događajima iz našeg savremenog života, od porodice, ljubomore i ubistva, preko rulje, silovanja i etničkog čišćenja, doseksualne opsesije i izdržljive ljubavi. Sve što nas duboko dotiče se arhetipski dešava i u Bibliji. U svojim sam slikama pokušala ove veze vizualizirati.” Lee je prikazala Shafnerinu sliku Adama i Eve, i uporedila je sa jednom od evropskih slika koje prikazuju Adama i Evu. Primjetna je razlika u tome što se zmija na evropskoj slici nalazi iznad Evine glave, i Eva zapravo postaje zmija. Na drugoj slici ne postoji velika razlika između muškarca i žene, i njihova tijela su androgina, te se spol razaznaje samo kroz sugestiju, a na njoj također nema zmije.

Slavljenje seksualnosti

 

Drugi princip koji je iznijela Lee je slavljenje sebe kao seksualnog bića. Prikazala je rad Ephraima Mosesa Liliena, umjetnika koji je rođen u Evropi, i koji je potom u Izraelu postao jedan od osnivača škole umjetnosti i umjetničkog instituta Bezalel. Lilien je izradio posebno izdanje Biblije s kaligrafijom i ilustracijama, koje je u više dijelova objavljeno u Berlinu 20-ih godina 20. stoljeća, prije tragičnih događaja iz Drugog svjetskog rada. Umjetnička škola Bezalel je, napominje Lee, u potpunosti napustila ideju o bilo kakvom sramu u vezi seksualnosti. Potom je pokazala i djelo poznate američke umjetnice Judy Chicago The Dinner Party, rađeno 70-tih godina 20. stoljeća, a koje prikazuje sto u obliku trokuta sa praznim mjestima rezervisanim za sve slavne žene u historiji. Prikazala je i njene radove iz serijala Song of Songs, kojima je prethodila serija radova o holokaustu. “Judy Chicago je bila jako depresivna poslije ciklusa radova o holokaustu, te je nakon toga izradila djela iz ciklusa Song of Songs, prikazujući ljepotu, život, seksualnost, sve stvari koje su oduzete ljudima koji su eliminirani i zlostavljani na toliko mnogo načina prije, tokom, ali i poslije holokausta”, objasnila je Lee. Ova je djela uparila s tekstom koji govori o tome da je božja mudrost stvorila sve, i da nije stvorila ništa što je ružno i sramotno. “U judaizmu ne postoji prvi grijeh. Ljudi griješe, ali osoba nije grešna, i postoje načini da se osoba iskupi od grijeha. No, ne postoji prvi grijeh. Ideja je slaviti sebe i to je tema Pjesme nad pjesmama, prve od dvije knjige hebrejske Biblije u kojoj se ne spominje ime Boga. Druga knjiga u kojoj se ime Boga ne spominje je Knjiga o Esteri. Interesantno je i to da je seksualnost glavna tema koja se pojavljuje u obje ove priče.”

12063365_10153676119948209_6202527796591714911_nTreći princip je “Poznaj svoga partnera/icu”. Prikazujući djelo umjetnika Phillipa Ratnera, koje prikazuje mozak u kojem su hebrejska slova (inače ponovo tekst Pjesme nad pjesmama), Lee demonstrira koliko je važna ideja poznavanja svoga partnera/ice. “Inače, u hebrejskoj Bibliji ‘poznavati nekoga’ znači imati seks sa tom osobom. ‘Poznavanje’ označava intelektualnu i duhovnu intimnost kombiniranu sa seksualnom intimnošću.” Citirala je tekst iz seksualnog priručnika za muškarce koji je napisan u Izraelu 1250. godine, u kojem se vrlo iskreno diskutira o seksu, te se muškarci podučavaju o tome kako da prakticiraju seksualnu vezu sa ženama. Tekst upućuje na to da je seksualni odnos muškarca sa ženom svet i čist, ako se radi ispravno, u pravo vrijeme i s pravom namjerom. “Niko ne bi trebao misliti da je seksualni odnos ružan i preziran. Pravilan seksualni odnos, iako se u engleskom jeziku riječ ‘pravilan’ često povezuje sa stvarima koje nisu seksualne, a to nije značenje ove riječi na hebrejskom, se razumije kao ‘poznavanje’. Razlog za ovo je interpretacija da sjeme dolazi iz izvora mudrosti i razumijevanja, a to je mozak. Uzmimo u obzir da je ovo napisano 1250. godine. Autor je bio jedan od tri španska mistika, iako se o autorstvu debatira. Naučni žurnal Cell je tek 1985. ili 1986. godine objavio članak o tome da je mehanizam za seksualno uzbuđenje lociran ne u reproduktivnim organima, nego u mozgu. No, u doba kad je ovaj priručnik napisan nešto se o tome već znalo.”

Seksualna orijentacija nije kletva

 

Nastavila je prikazujući djelo umjetnika Georgea Segala, poznatog po djelu Gay Liberation, koje je postalo simbol Stonewalla, temeljnog trenutka oslobođenja LGBT osoba. Ovo je bilo prvo javno umjetničko djelo posvećeno LGBT osobama i njihovim pravima. Djelo je vandalizirano na dva mjesta na kojima je bilo postavljeno, tako da se selilo nekoliko puta, a danas se nalazi u New Yorku. Lee ovdje citira savremenog američkog rabina Harolda M. Schulweisa, koji govori da “seksualna orijentacija nije nikakva kletva.(…) Bog nema drugih ruku osim naših. Mi proklinjemo ili blagosiljamo stvaranje.”Lee objašnjava da se zapravo radi o stavu da, šta god Biblija kaže, to se može i treba promijeniti. “Nema više ropstva, a to je bilo dozvoljeno u Bibliji. Nema više osvete tipa ‘oko za oko, zub za zub’, a to je bilo dozvoljeno u Bibliji. U to vrijeme,Biblija je homoseksualnost interpretirala kao formu svjesne pobune. Kada je otkriveno da to nije slučaj, stavovi su se morali promijeniti, kao što su se promijenili u vezi ovih već navedenih stvari.”

Lee je nastavila s tekstom koji govori o tome šta se dešava sa ženom čiji muž oženi još jednu ženu. “Prva žena još uvijek ima pravo na ono što se smatra osnovnim ljudskim potrebama. Ako muškarac uzme drugu ženu, što je muškarcima tada bilo dozvoljeno, prva žena i dalje dobija sve, jer je ona također ljudsko biće, i zaslužuje da joj se ispune osnovne ljudske potrebe, koje su, prema judaizmu, hrana, odjeća i seks. Ovo dosta objašnjava zašto je jevrejski pogled na seks takav kakav jeste.” Ona je pojasnila da se osnovne ljudske potrebe ne odnose samo na mlade ljude. “Prema jevrejskom zakonu, muž ženi duguje seksualno zadovoljstvo dok god su vjenčani. Ako ona više ne može rađati djecu, on joj i dalje duguje seksualno zadovoljstvo.”

Bez sile

 

Još jedan navedeni princip je“Biti privatan/na, ali ne i stidan/na”. “Ne treba susprezati svoju seksualnost, ali seksualnost i seksualno ponašanje trebaju biti privatni”, objašnjava Lee. Sedmi princip je “Poštivanje saveza”, koji Lee ilustrira djelom koje prikazuje biblijsku priču, ali je smješteno u moderni kontekst. U pitanju je fotografija smještena u jednu njujoršku ulicu, a koja prikazuje kupanje Batšebe, koju vidi kralj David, poželi je, i potom šalje njenog muža u rat da pogine, kako bi Batšebu uzeo za ženu. Ovo djelo praćeno je tekstom koji izražava da je zabranjeno imati seksualni odnos bilo koje vrste bilo sa svojom ženom ili sa bilo kim drugim, bez pristanka koji se treba desiti svaki put. “Ideja povređivanja drugih ljudi na bilo koji način je zabranjena”, objašnjava ona. U tekstu se također spominje i važnost, takoreći, pravog timinga, ali i romantike. “Muškarac se nikad neće silom nametnuti svojoj ženi i prevladati je, jer božanski duh ne postoji tamo gdje se bračni odnosi odvijaju u odsustvu želje, ljubavi i slobodne volje. To znači da, ako imate seks sa svojim partnerom/icom bez želje, ljubavi i slobodne volje, odgurujete od sebe Boga”, pojašnjava Lee, ponovo citirajući tekst iz priručnika o seksualnosti iz 1250. godine, u kojem se pojavljuje i referenca na ženski orgazam, koji se u zapadnoj civilizacije ponovo spominje tek 1800-tih godina, i to u medicinskoj literaturi.

20151015_142236_HDRDeveti princip je da seksualnost treba biti dinamična i zabavna. Govoreći o tome, Lee je pročitala i tekst iz priručnika koji upućuje na to koliko često, odnosno minimalno, muškarac treba imati seksualne odnose sa ženom. “Muškarci bez zanimanja – svakog dana. Radnici – dvaput sedmično. Jahači magaraca koji putuju tokom sedmice – jednom sedmično. Jahači kamila koji putuju na duge periode – jednom mjesečno. A mornari koji putuju mjesecima – jednom u svakih šest mjeseci.”

Lee je predavanje završila objašnjavanjem desete zapovijedi. “Posljednji princip je promovirati feminizam za sve i u skladu s tim doprinijeti zaštiti prava na odgovorno i sigurno slobodno izražavanje ženske seksualnosti, te kreiranju zaštite osoba svih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta”, kaže Marcie Lee, referirajući se na na Dr. Ruth, poznatu američku seksualnu terapeutkinju i edukatoricu, zagovaračicu kvalitetnih i odgovornih seksualnih odnosa i na sadržaje iz njene knjige Heavenly Sex u kojem ona piše o jevrejskim tekstovima o seksualnosti.