Bosina Daily: Diskusija o političkim strankama i pravima LGBT osoba

bdailyyPredstavljanje izvještaja i diskusija o ulozi političkih stranaka u napredovanju LGBT prava u BiH održat će se u petak, 15. maja, u Mediacentar u Sarajevu, povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT). Sarajevski otvoreni centar, koji organizuje ovo predstavljanje, nastavlja sa svojim radom na zagovaranju u oblasti prava LGBT osoba kroz objavljivanje Rozog izvještaja, godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini u 2014. godini.

U cilju unapređenja stanja prava LGBT osoba u BiH, Sarajevski otvoreni centar predložio je tri prioritetne mjere koje trebaju poduzeti nadležne institucije. SOC će predstaviti izvještaj o monitoringu općih izbora 2014. u kontekstu prava LGBT osoba, i dati preporuke za političke stranke. Pored državnog poslanika i člana Zajedničke komisije za ljudska prava PS BiH, Damira Arnauta, će govoriti i Mervan Miraščija, iz Fonda otvoreno društvo BiH. Diskusija je na temu trenutnog odnosa političkih stranaka prema ljudskim pravima LGBT osoba, kao i mogućnosti napredovanja njihovog rada u ovoj oblasti.