Novi pritisak na ograničavanje prava na pobačaj u Hrvatskoj?

Stojimo solidarno sa kolegicama iz Platforme za reproduktivna prava u Hrvatskoj u borbi za njihova seksualna i reproduktivna prava uključujući i pravo na abortus. U potpunosti prenosimo njihovo pismo o trenutnim dešavanjima:

Svjetski savez liječnika katolika u Zagrebu: Novi pritisak na ograničavanje prava na pobačaj?

 “Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si” naziv je 25. kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika koji se ove godine održava u Zagrebu. U znaku je 50. godišnjice u naslovu spomenute Enciklike pape Pavla VI. Humanae Vitae (Ljudski život) iz 1968., koja ne samo da govori protiv pobačaja, nego i protiv kontracepcije – koju naziva simbolom sebičnosti i neodgovornosti u društvu.

Nije slučajno da se Kongres ove godine održava u Hrvatskoj.  Novi Zakon o pobačaju, prema naputku Ustavnog suda, mora biti donesen do ožujka, a oni koji žele ograničiti pravo žena na raspolaganje vlastitim tijelima i životima sve su glasniji. U svjetlu aktualnih referendumskih inicijativa, znakovito je da su među govornicima na Kongresu don Damir Stojić, jedan od glasnijih podupiratelja obiju inicijativa, kao i Marija Ćurlin, sestra Kristine Pavlović i Ladislava Ilčića.

Predstavljajući djelovanje Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, njegova predsjednica Ana Planinc-Peraica kao temeljno načelo i poslanje ističe zalaganje za tzv. kulturu života – život od začeća do smrti. Stoga je izjava koju je papa Franjo uputio Kongresu još indikativnije – poručio im je, između ostalog, da trebaju intervenirati u raspravama koje se odnose na zakone o temama kao što su “prekid trudnoće, završetak života i genetska medicinu”. Ono što dodatno zabrinjava je pokroviteljstvo ovog skupa za zabranu pobačaja – pokrovitelji su Hrvatska liječnička komora, Predsjednica RH i Grad Zagreb. Nedopustivo je da se novcem građana i građanki financira institucija koja je simbol i poluga sprege onog dijela medicinske profesije koji je izdao sekularne principe svoga poziva.

Djelovanje s ciljem zabrane pobačaja i kontracepcije suprotno je liječničkom poslanju. Postulati Katoličke crkve suprotni su liječničkom poslanju. Priziv savjesti u odnosu na zdravstvene usluge nije prepoznat u obvezujućim međunarodnim dokumentima, niti podržan uspostavljenim standardima ljudskih prava. Ipak, 54 posto ginekologa i ginekologinja u Hrvatskoj koristi priziv savjesti. To pobačaj u Hrvatskoj čini nedostupnim, iako je zakonski prepoznat kao legalan. Stoga upozoravamo da Kongresi poput ovog predstavljaju pritisak ne samo na liječničku struku, zdravstveni sustav i reproduktivna prava žena, već i na Ustavom zajamčenu sekularnost.”