Publikacije

Istraživanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: Priručnik za policiju Ljudska prava i interspolne osobe Alternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji Komentar na prijedlog amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskrimnacije BiH Prijedlog mjera za ravnopravnost lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2019. godine Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2015. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini Rozi izvještaj 2016. – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini Komentar na prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i prijedlozi amandmana za unaprjeđenje prijedloga zakona Razumijevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Priručnik za Bosnu i Hercegovinu. Narandžasti izvještaj 2016 – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini. Pravna regulacija životnih zajednica istog spola u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima