Zaštita ljudskih prava LGBTI osoba i službeno dio vanjske politike Evropske Unije

ashtonDanas je Vijeće za vanjske poslove Europske unije donijelo Smjernice za promicanje i zaštitu uživanja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba. Smjernice su sveobuhvatni, pravno obvezujući dokument koji će dati upute institucijama Europske unije i državama članicama kako napredovati na polju ljudskih prava LGBTI osoba u odnosima s trećim zemljama i na međunarodnim forumima. Prioritetne radnje su borba protiv diskriminatornih zakona i politika, i nasilja motiviranog predrasudom na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te promicanje jednakosti i nediskriminacije.

Smjernice se po prvi put ikad u EU političkim dokumentima izričito odnose i na interseksualne osobe.

Ulrike Lunaček, zastupnica u Europskom parlamentu, podpredsjednica LGBT intergrupe, pozdravila je novi dokument: Apsolutno je pionirski da je 27 ministara vanjskih poslova pristalo na to, i to samo tri godine nakon usvajanja LGBTI neobavezujućih smjernica. Jako sam sretna da dokument posvećuje posebnu pažnju trans* i interseksualnim osobama, kao i lezbejkama i biseksualnim ženama s rizikom od rodno osnovanog nasilja.

Michael Cashman, zastupnik u Europskom parlamentu, također podpredsjednik LGBT intergrupe, dodao je: Iznimno smo zadovoljni Smjernicama, i jedva da išta mogu dodati ovom izvrsnom dokumentu. Vijeće je uradilo izvanredan posao.

ILGA-Europe (krovna LGBTI organizacija u Evropi) je tokom svih ovih godina sarađivala sa EU institucijama na izradi sveobuhvatne strategije o pravima LGBTI osoba u svojoj vanjskoj politici, a kao rezultat toga usvojene neobavezujuće smjernice u 2010. godini su danas nadograđene pravno obvezujućim dokumentom.

Evelyne Paradis, izvršna direktorica ILGA-Europe, izjavila je:

Ovo je doista značajan napredak. Čestitamo Catherine Ashton i EU vanjskim poslovima napredanosti koja je danas rezultirala usvajanjem Smjernica. Nadamo se da će uz bilateralne saradnje i dosljedno finasiranje, Smjernice pridonijeti poboljšanju stanja ljudskih prava LGBTI osoba izvan EU. Smjernice, također postavljaju i standarde za EU unutarnje politike kada su upitanju prava LGBTI osoba.

Počevši od ove jeseni, širom svijeta u suradnji s EU delegacijom Europski parlament će pratiti njihovu provedbu.