Zamjenik šefa EU delegacije, gospodin Khaldoun Sinno i LGBTI aktivisti_kinje iz BiH razgovarali o položaju LGBTI osoba

 

Jedanaestog septembra 2017. godine imale_i smo čast da u prostorijama SOC-a ugostimo predstavnike_ce Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini i omogućimo im da se sastanu sa lokalnim aktivistima_kinjama za ljudska prava LGBTI osoba.

Sastanak je organizovan sa ciljem otvaranja diskusije o napretku Bosne i Hercegovine u zaštiti i inkluziji svojih LGBTI građana_ki, kao i urgentnim i nužnim koracima na putu ka Europskoj uniji. Khaldoun Sinno je izrazio kako je zabrinut činjenicom da mladi ljudi, koji su gotovo po pravilu nosioci progresivnih ideja, u Bosni i Hercegovini, nažalost izostaju da dignu svoj glas i utječu na kreiranje povoljnije političke i društvene situacije. Ovo je prvi put da se predstavnice_i EU Delegacije u BiH sastaju sa predstavnicima_icama civilnog sektora, kao i aktivistima_cama za ljudska prava LGBTI osoba, sa željom da se dobiju konkretni odgovori na pitanja o tome kako postići brži razvoj Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Europskoj uniji, kako dizati konsenzuse o toleranciji, unatoč porastu fašističkih tendencija, i promovisati poštivanje ljudskih prava. S druge strane, aktivisti_ce su naglasile_i sve ono što je do sada urađeno, od uvođenja amandmana na Zakon o zabrani diskriminacije koji uključuje zabranu diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, do inicijative koalicije organizacija civilnog sektora da se što prije popuni upitnik Europske unije upućen državi Bosni i Hercegovini. Naglasile_i su, također, kako je ovaj sastanak od izuzetnog značaja jer potvrđuje ozbiljan pristup Delegacije Europske unije pitanjima ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, ali i zabrinjavajuću činjenicu da Sarajevski otvoreni centar, kao ni druge organizacije koje se bave LGBTI pitanjima, nemaju pristup izvoru finansiranja iz državnog budžeta. Samim tim, ukazale_i su na pozicioniranje političkih elita u BiH u u odnosu na LGBTI zajednicu.

Ovo je prvi put da Delegacija Europske unije u BiH na ovaj način pristupa jednoj organizaciji civilnog društva, te je direktan razgovor sa LGBTI aktivistima_kinjama svojevrstan presedan. Aktivisti_kinje su iskoristili_e priliku da razgovaramju o ključnim pitanjima pridruživanja BiH Evropskoj Uniji i podijelile svoje mišljenje sa Delegacijom o preprekama i potencijalima ovog procesa, te na koji način se o ljudskim pravima BiH raspravlja i radi na europskom putu BiH..

Nadamo se da će se saradnja sa EU delegacijom uspješno nastaviti u svim sferama i na obostrano zadovoljstvo.

Predstavnici_e EU delegacije na ovom sastanku su bili_e:

Khaldoun Sinno – zamjenik šefa EU delegacije u BiH

Olaf Deussen- politički savjetnik EU delegacije u BiH

Ajša Adrović-Bešlagić- programska menadžerica EU delegacije u BiH

Sanne Tielemans- politička savjetnica EU delegacije u BiH

 

Više fotografija pogledajte u galeriji: