Screenshot_2020-06-08 #dw_BalkanBooster Podrška LGBTI zajednici u BiH za vrijeme pandemije