Video: feministički razgovori o radničkim pravima

Neko je rekao fenizam_cetvrto predavanje_final - CopyU okviru PitchWise festivala, 12. septembra održani su i feministički razgovori ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam?, koji već mjesecima organizuje Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH. Tema je ovog puta bila vezana za Radnička i socijalna prava, feminističke strategije i analize. Učesnice su o temi govorile iz aktuelnih, kritičkih, analitičkih i praktičnih pozicija, a publika se aktivno uključivala u diskusiju. Novi zakoni o radu su u Srbiji i Hrvatskoj izglasani u julu ove godine, ali čitava priča oko donošenja ovih zakona nije prošla bez vidljivih akcija feminističkih udruženja koja se bave radnim i socijalnim pravima. Svjetlana Knežević (Zagreb, Za rad spremne) je pričala šta su sve udruženje kome ona pripada i ostala udruženja iste ideološke pozicije radila na terenu i kako su se borile protiv donošenja novog Zakona o radu u Hrvatskoj. Ispričala je da su, kako nisu nikako mogle da utiču na nedonošenje novog ZoR-a, na kraju uradile simboličan čin – aktivistkinje Ženske fronte za radna i socijalna prava ušle u Sabor dok se zakon izglasavao i otpjevale Internacionalu poslije čega su bile izbačene iz sabora. Tina Tesija (Zagreb; Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju i Ženska fronta za radna i socijalna prava) je govorila o novom Zakonu o radu u Hrvatskoj i objasnila koje sve nesigurne oblike rada promovira ovaj zakon – ukidanje rada na neodređeno vrijeme, fleksibilizacija radnih odnosa, agencisjki rad i ostalo – i kakve to konkretne posljedice ima za radnice i radnike. Gordana Stojaković (Novi Sad, Udruženje S.T.R.I.K.E) je predstavila situaciju u Srbiji vezanu za donošenje novog Zakona o radu, koja je gotovo identična onoj u Hrvatskoj kada je drastično ukidanje prava radnika i radnica u pitanju, te je govorila o svom praktičnom radu u udruženju S.T.R.I.K.E koje je i počelo svoj rad prije nekoliko godina tako što je napravilo i objavilo Vodič za štrajk. Tijana Okić (Sarajevo) je govorila o situaciji u BiH iz svoje pozicije političke filozofkinje, marksističke feminističke teoretičarke i aktivistkinje, a dala je i širi kontekst historije pitanja radničkih prava počevši priču o tome šta se u ekonomsko-političkom smislu desilo 1948. godine u SFRJ, kako se zemlja tada okrenula zapadnim kreditima i uslovima tržišta, te je objašnjavala zašto su sve današnji procesi EU integracija pogubni za radnike i radnice. Dvosatne razgovore je moderirala Davorka Turk, koja je ovaj izuzetno uzbudljiv i dinamičan panel, budući da je i brojna publika aktivno polemisala unutar tema diskusije, završila konkretnim podacima o tome koja su sve prava radnice imale u zajedničkoj socijalističkoj prošlosti, a koja su im danas oduzeta.

Pogledajte snimak diskusije.