Video zapis sa otvaranja izložbe “Moja kuća je i tvoja kuća”

IMG_8420Umjetnice su prekarijat. One žive tako što preživljavaju. Teme kojima se bave su teme koje one žive. Te umjetnice se bave važnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini, pri tome su feministkinje i aktivistkinje.

Adela Jušić i Andreja Dugandžić “Rad ljubavi”
Sandra Dukić “Sama pala sama se ubila”
Krešo Golik “Od 3 do 22”
Lana Čmajčanin “Priroda statistike”
Emina Kujundžić “Svila i kadifa”
Kustosica: Danijela Dugandžić Živanović

Sarajevski otvoreni centar i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA uz partnersku podršku Fondacije Heinrich Böll Ured za BiH i Ambasade Švicarske u BiH, organizovali su izložbu “Moja kuća je i tvoja kuća”.