Velika pobjeda aktivizma i budućnost slobode okupljanja u BiH

Odluka institucija Kantona Sarajevo te Opštine Centar i Grada Sarajevo da pokriju troškove dodatnih mjera za sigurnost, koje je MUP KS naložio Organizacionom odboru Bh. povorke ponosa, predstavlja izuzetnu aktivističku pobjedu kada je pravo na slobodu okupljanja LGBTI osoba u pitanju. Sretni smo što je ostvaren još jedan napredak kada je u pitanju položaj LGBTI osoba u BiH i čestitamo na trudu i radu koji je u proteklom periodu Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa uradio na ovom polju. Također, pozdravljamo navedene institucije Kantona Sarajevo, Opštine Centar i Grada Sarajevo na čelu sa Edinom Fortom, Srđanom Mandićem i Benjaminom Karić koje su ovime poslali poruku da iste imaju sluha i za svoje LGBTI sugrađane.

Smatramo da se kroz Povorku ponosa veoma dobro vidi koliki je značaj prava na slobodno i mirno okupljanje LGBTI osoba ali da je istovremeno dobar pokazatelj svih izazova vezanih za neadekvatan zakonski okvir i prakse institucija. Nametanje obaveze organizatorima da sami pokriju troškove osiguranja mirnog okupljanja i uslovljavanje ogromnim finansijskim sredstvima koje takve mjere zahtjevaju je upravo bio jedan od najvećih izazova same Povorke ponosa.

Ono što nas raduje je da ostvareni napredak vidimo kao kulminaciju dugotrajnog procesa u kojem je i Sarajevski otvoreni centar fokusirano učestvovao od 2017. godine, odnosno, od prvog protestnog marša LGBTI osoba koji je opstruiran od strane nadležnih organa KS. Kasnije i kroz kontinuirane napore na zagovaranju, saradnji i edukacijama nadležnih institucija, pripremanju terena za Prvu bh. povorku ponosa i direktnoj podršci pri njenoj organizaciji.

Također, za održive promjene koje se neće mjeriti političkom voljom osoba koji su na čelu institucija potrebne su izmjene zakonodavnog okvira koji će onemogućiti dosadašnje negativne prakse prema organizatorima okupljanja. Izmjene Zakona o javnom okupljanju KS, koji je u proceduri, polje je kojem posvećujemo posebnu pažnju.

U narednom periodu bićemo posvećeni radu na ujednačavanju zakona i institucionalnih praksi i u drugim kantonima te u Republici Srpskoj. Svjesni da, iako je ostvarena velika pobjeda, ona ostaje u granicama Kantona Sarajevo, imajući u vidu da je sloboda okupljanja regulisana na nivoima kantona, odnosno, entiteta kada je u pitanju RS. Niz je negativnih praksi širom BiH, počevši od prostornih ograničenja za održavanje skupa u pojedinim sredinama (primjeri su Banjaluka i Mostar), neadekvatno regulisan žalbeni postupak u slučaju zabrane okupljanja, stavljanje prevelike obaveze na organizatore i redare kada je u pitanju sigurnost skupa, prekomjerna upotreba sile od strane policije i niz drugih pitanja.

Za kraj, vjerujemo i nadamo se da će nadležne institucije učiniti sve da i ova Povorka ponosa bude sigurna za sve učesnike i učesnice kao i prva koja je održana 2019. godine. Pozivamo LGBTI zajednicu kao i sve koji podržavaju naš rad da prate kanale komunikacije Povorke ponosa za sve informacije i detalje vezano za sam događaj.