Upućeni zahtjevi za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

Sarajevski otvoreni centar uputio je zahtjeve svim zastupnicima_ama Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i strankama čiji su se lideri oglašavali povodom formiranja izvršne vlasti na državnom nivou, da pri imenovanju Vijeća ministara BiH postupaju u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini u članu 20 nalaže da (1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima…osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju…(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana. (3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana.

Do sada nijedan saziv Vijeća ministara BiH nije odražavao ravnopravnu zastupljenost oba spola od 40%, stoga su liderima stranaka (SBB, HDZ, SDA, SNSD) upućeni zahtjevi da pri imenovanju Vijeća ministara BiH direktno primijene Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, a od zastupnica_ka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH se zahtijeva da ne potvrdi imenovanje Vijeća ministara BiH ukoliko ne bude odražavalo ravnopravnu zastupljenost oba spola.

Vlada u kojoj nije zastupljan relevantan broj ministrica ne može biti legitimna niti reprezentativna. Također ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena na svim mjestima odlučivanja, a pogotovo na mjestu gdje se donose najvažnije državne odluke – Vijeću minstara BiH, jeste jedan od interesa građana i građanki BiH koji mora bitu ispoštovan.

Poslane zahtjeve možete pogledati u nastavku.

1 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

2 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

3 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

4 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

5 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

6 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

7 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

8 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

9 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om

10 – Zahtjev za imenovanje Vijeća ministara u skladu sa ZORS-om