UNSA: Pravni fakultet i SOC održali tri događaja o rodnoj ravnopravnosti u visokom obrazovanju

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 8. i 9. novembra su održana tri događaja o rodnoj ravnopravnosti u visokom obrazovanju, a koje su organizovali Sarajevski otvoreni centar i Pravni fakultet.

Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike: Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka“ održana je u petak 8. novembra 2019. godine, a dan kasnije održana je i konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“ na kojoj se razgovaralo o urodnjavanju nastavnog procesa, istraživačkih aktivnosti, kao i unutrašnjih procesa i struktura na univerzitetima kroz perspektivu regionalnih i bh. iskustava. Konferencija je završena promocijom zbornika „Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: koncepti, prakse i izazovi“.

O ovim događajima pisao je Univerzitet u Sarajevu, a tekst je dostupan na linku.