Ulična akcija 17. maja u 9h: VRIJEME JE ZA RAVNOPRAVNOST LGBTI OSOBA!

13173574_944323742354565_5514282928951751160_o

U utorak 17. maja obilježava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT). Isti dan, zasjedaće i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH. Pored zastupnika i zastupnica, ovoj sjednici će prisustvovati Ivan Jakovičić, zastupnik u Evropskom parlamentu, i Lars – Gunnar Wigemark, EU ambasador u BiH.

Kako bi parlamentarcima_kama ukazali_e na potrebu unapređenja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih (LGBTI) osoba pred sam početak sjednice, od 9 do 10 sati, organizovaćemo simboličnu uličnu akciju. Uz mirno protestno stajanje, svim uposlenim parlamenta i parlamentarcima_kama zajedno ćemo djeliti informativne flajere.

Nivo predrasuda i mržnja prema LGBTI osobama su izrazito visoki. Socijalna distanca prema LGBTI osobama, u poređenju sa drugim manjinskim i depriviligovanim grupama, je među najvišim. Ako još uzmemo i potpuni izostanak pravne regulacije istospolnih zajednica i položaja trans osoba, možemo zaključiti da su LGBTI osobe građani_ke drugog reda. Kako bi se ovo stanje promjenilo, neophodno je odlučno djelovanje institucija i politike. Zastupnicima_ama Parlamenta Federacije uputićemo poziv da se iskreno i intenzivno posvete ravnopravnosti LGBTI osoba. Uputićemo im sljedeća četiri zahtjeva:

1. Parlamentarci_ke trebaju pružiti otvorenu, iskrenu i jasnu podršku LGBTI osobama, te se odlučno suprostaviti predrasudama, diskriminaciji i nasilju.
2. Federacija treba izraditi i usvojiti zakon o životnim zajednicama osoba istoga spola, kako bi se istospolne zajednice, te prava i obaveze koja proizilaze iz istih, zakonom priznale i uredile.
3. Federacija treba izraditi i usvojiti zakon o rodnom identitetu, kako bi se uredilo pravno priznavanje promjene spola, na brz, transparentan i pristupačan način, te tako omogućio dostojanstven život transrodnih i transeksualnih osoba.
4. Federacija treba izraditi, usvojiti i provoditi višegodišnji Akcioni plan za ravnopravnost LGBTI osoba, s ciljem suzbijanja predrasuda, diskriminacija i nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identitet i spolnih karakteristika.

DOĐITE I VI NA OVU ULIČNU AKCIJU!
PODRŽITE BORBU ZA RAVNOPRAVNOST LGBTI OSOBA!
GRADIMO DRUŠTVO RAVNOPRAVNOSTI I SOLIDARNOSTI!