Tuzla: Usvojena Rezolucija o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu FOM-a SDP BiH

fom-640x330-874x492Na 5. Konvenciji Foruma mladih Socijaldemokratske partije BiH, između nekoliko značajnih, usvojena je i Rezolucija o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu Foruma mladih Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.

Rezolucija obavezuje članice i članove Foruma mladih, na niz aktivnosti koje se odnose na insistiranje na sprovođenju Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti polova BiH, zagovaranje prava LGBT osoba kroz implementaciju idejno-političkog programa, edukacije i senzibiliziranje članica i članova, saradnju sa nevladinim organizacijama i aktivnosti predstavnika i predstavnica SDP BiH u vlasti, s ciljem borbe protiv diskriminacije, promocije tolerancije, jednakosti građanki i građana u procesu ostvarivanja prava, bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet.

Pozivajući se na Ustav BiH, međunarodne ugovore, konvencije i deklaracije čija je BiH potpisnica, te zakone, Satut i programske dokumente SDP BiH i Foruma mladih, ističući vrijednosti, idejno-političko opredjeljenje za poštivanje svih ljudskih prava bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, usvojena Rezolucija potvrdila je identitet mladih socijaldemokrata i socijaldemokratkinja kao progresivne snage u procesu demokratizacije Partije i društva.

U nastavku vam dijelimo cijeli tekst Rezolucija o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu FOM SDP BiH.

Izvor: sdp.ba