Tražimo istraživača_icu za istraživanje o restriktivnim praksama institucija pri regulaciji javnih okupljanja

Opis poslova

Cilj: Sprovesti istraživanje o restriktivnim praksama (mapirati i identificirati) nadležnih institucija u pogledu regulisanja i osiguravanja javnih okupljanja; usklađenosti institucionalnih praksi s važećim domaćim zakonodavstvom i međunarodnim standardima; te na osnovu dobijenih rezultata izraditi izvještaj s preporukama za unaprijeđenje postojećih praksi.

Naziv: Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica

Dužina trajanja angažmana: Od 15 marta/ožujka do 15. maja/svibnja 2020.

Pozadina:

Ostvarivanje prava na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini (BiH) još uvijek se opstruira i ograničava. Trend ograničavanja slobode okupljanja različitih grupa (žena, radnika, ratnih veterana, sindikata, LGBTI osoba itd.) kroz različite administrativne i pravne prepreke na entitetskim, kantonalnim i lokalnim razinama, predstavlja ogromnu prepreku za nesmetano uživanje ovog prava koje se treba baviti i zakonskim promjenama i promjenama u institucionalnoj praksi. Institucije odgovorne za omogućavanje sigurnog okruženja u kojem se može nesmetano ostvariti pravo na slobodu okupljanja, ne ispunjavaju ovaj zadatak uz pravilno znanje i razumijevanje važnosti neometanog pristupa građana slobodi okupljanja u društvu.

Djelovanje relevantnih institucija uglavnom je usmjereno na očuvanje javnog reda i mira, pri čemu slobodu okupljanja uglavnom gledaju kao uznemiravanje, a ne na pravo i dužnost građana, što rezultira nesrazmjernim odgovorom/reakcijom od strane vlade, što ponekad predstavlja i loše postupanje prema sudionicima javnih okupljanja. Drugo pitanje koje proističe iz aktualnog zakonodavstva koje regulira slobodu okupljanja je prenošenje nadležnosti za odlučivanje o javnim prostorima prikladnim za javne skupštine, s ministarstava unutarnjih poslova na općinska tijela. Praksa opterećivanja organizatora traženjem dozvola od općina / privatnih pravnih osoba / ministarstava prometa kao preduvjeta za najavu javnih okupljanja, također pogoduje stvaranju administrativnih prepreka za različite vrste prosvjeda.

Zadaci:

  • Vodeći istraživač_ica će razviti metodologiju istraživanja; vodiče za intervjue za relevantne institucije, organizacije civilnog društva, neformalne grupe, pravne ekperte_ice, itd) kako bi se mapirale rekstriktivne prakse u slučajevima javnih okupljanja.
  • Vodeći istraživač_ica će usporediti mapirane prakse institucija s važećim domaćim zakonodavstvom, i međunarodnim standardima u oblasti slobode okupljanja.
  • Vodeći istraživač_ica će na osnovu prikupljenih podataka izraditi konačni izvještaj kojim će prikazati na koji način neadekvatne prakse institucija dovode do restrikcije slobode okupljanja i kršenja domaćeg zakonodavstva i međunarodnih standarda, te dati preporuke za unaprijeđenje rada institucija.

Konačni izvještaj će sadržavati:
1. Sažetak
2. Sadržaj
3. Uvod
4. Cilj i metodologija istraživanja
5. Opis restriktivnih praksi
6. Predstavljanje rezultata istraživanja
7. Zaključak i preporuke

Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica će biti u konstantnoj komunikaciji s koordinatorom programa SOC-a. Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica će biti dostupan_na u vremenskom rok predviđenom za izvršenje posla koordinatoru SOC-a, kako bi svi zadaci bili ispunjeni i isti blagovremeno dostavljeni SOC-u.

Sarajevski otvoreni centar može zahtijevati od vodećeg istraživača_ice/autora_ice javno predstavljanje izvještaja, na što će isti biti obavezan_na kako bi se radilo o urednom ispunjenju ugovornih zadataka.

Rokovi:

  • Od 15 marta/ožujka do 15. maja/svibnja 2020. travnja vodeći_a istraživač_ica će razviti metodologiju, vodiče za intervjue, provesti intervjue, te izraditi konačni izvještaj izvještaj.

Potrebne vještine:

  • Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica mora biti dobro upoznata sa ljudskim pravima, naročito pravom na slobodu okupljanja; mora biti upoznat_a sa političkim sistemom u Bosni i Hercegovini.
  • Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica mora posjedovati iskustvo u izradi metodologije, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected], najkasnije do 10. marta/ožujka 2020. godine.