Tražimo istraživača_icu za istraživanje o procjeni znanja o ljudskim pravima pravosudnih i javnih službenika_ca

Opis poslova

Cilj: Sprovesti istraživanje o procjeni znanja o ljudskim pravima, naročito prava manjina, pravosudnih službenika_ica: tužitelja_ica, sudija_tkinja, odvjetnika_ca u praksi, javnih službenika_ca koji_e rade u
institucijama za zaštitu ljudskih prava, kao i branitelja_ca ljudskih prava, te na osnovu dobijenih rezultata izraditi izvještaj o postojećem nivou i potrebama unapređenja znanja ovih grupa.

Naziv: Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica

Dužina trajanja angažmana: od 20. marta/ožujka do 20. aprila/travnja 2020.

Pozadina:

Kako bi unaprijedio pravnu praksu, Sarajevski otvoreni centar planira procijeniti znanje tužitelja_ica i sudija_tkinja, praktičara_ki u praksi (odvjetnika_ca), javnih službenika_ca koji_e rade u institucijama za zaštitu ljudskih prava i branitelja_ica ljudskih prava na polju standarda ljudskih prava, posebno onih usmjerenih na zaštitu manjinskih skupina. Takva evaluacija dala bi nam temelj za razvoj kurikuluma i obrazovnog programa koji imaju za cilj popuniti nedostatke i poboljšati znanje spomenutih profesionalaca_ki iz ovog područja, omogućavajući im da razviju svoju stručnost i pravilno primjenjuju postojeće standarde. Povećanje njihovog znanja dovest će do povećanja učinkovitosti postojećeg pravnog mehanizma za zaštitu ljudskih prava, posebno pripadnika_ca manjinskih skupina. Naime, većina nije svjesna nedavnih zakonskih promjena ili se odrekla korištenja lokalnog zakonodavstva koje donosi veću zaštitu manjinama i marginalizovanim društvenim skupinama (anti-diskriminacija, govor mržnje, zločini iz mržnje itd.) što dovodi do potpunog nedostatka sudske prakse zasnovane na usvojenom zakonodavstvu vezanom za ljudska prava.

Neformalna pravna akademija, koja će nastati na osnovu ove procjene, je program koji će biti utemeljen na
međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava, međunarodnom pravu, pravu EU, te bh. pravu, u skladu s
najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, te jednakih mogućnosti za sve građane_ke kako bi se
poboljšala provedba ovih standarda u institucijama i pravosuđu BiH.

Zadaci:

  • Vodeći istraživač_ica/autor_ica će izraditi metodologiju za istraživanje potreba i znanja ciljnih grupa iz oblasti ljudskih prava, naročito prava manjina, uz konsultacije sa Sarajevskim otvorenim centrom.
  • Vodeći istraživač_ica/autor_ica će kroz istraživanje ispitati potrebe i znanje iz oblasti ljudskih prava sljedećih ciljnih skupina: tužitelja_ica, sudija_tkinja, odvjetnika_ca u praksi, javnih službenika_ca koji_e rade u institucijama za zaštitu ljudskih prava, kao i branitelja_ca ljudskih prava.
  • Vodeći_a istraživač_ica će na osnovu izvršenog istraživana izraditi konačni izvještaj u kojem će predstaviti dobijene nalaze o znanju i potrebama pravosudnih službenika_ca i dati preporuke za njihovo
    unaprijeđenje/nadogradnju.

Konačni izvještaj će sadržavati:
1. Sažetak
2. Sadržaj
3. Uvod
4. Cilj i metodologija istraživanja
5. Opis procjene znanja i mapiranih potreba ciljnih grupa
6. Predstavljanje dobijenih rezultata istraživanja
7. Zaključak i preporuke

Rokovi:

  • Od 20. marta/ožujka do 20. aprila/travnja vodeći_a istraživač_ica će izraditi metodologiju, sprovesti istraživanje, te izraditi finalni izvještaj. Rokovi za svaki navedeni zadatak bit će konkretizirani kroz ugovor sa Sarajevskim otvorenim centrom.

Potrebne vještine:

  • Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica mora biti dobro upoznata sa ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, naročito sa položajem manjina i marginaliziranih grupa; mora biti upoznat_a sa zakonodavstvom kojim
    se ustanovljavaju mehanizmi njihove zaštite (zabrana diskriminacije, govora mržnje, zločina iz mržnje, itd.).
  • Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica mora posjedovati iskustvo u izradi metodologije istraživanja, provođenju istraživanje, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava u BiH.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected], najkasnije do 15. marta/ožujka 2020. godine.