Oznaka: Žene Bosne i Hercegovine

Video: “Žene Bosne i Hercegovine u (post)jugoslovenskom vremeplovu”

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Heinrich Böll Ured za BiH i Ambasade Švicarske u BiH, a u okviru festivala MESS, organizovao je 11. oktobra 2014. godine feminističke razgovore o kulturi i aktivizmu žena Bosne i Hercegovine kroz (post)jugoslavenski vremeplov. Ideja ovih razgovora bila je poziv na kritičko promišljanje zajedničkog sjećanja. U okviru prvog … Continued

U MESS OFF programu: Žene Bosne i Hercegovine u (post)jugoslovenskom vremeplovu

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Heinrich Böll Ured za BiH i Ambasade Švicarske u BiH, a u okviru festivala MESS, organizuje feminističke razgovore o kulturi i aktivizmu žena Bosne i Hercegovine kroz (post)jugoslovenski vremeplov. Ideja ovih razgovora jeste poziv na kritičko promišljanje zajedničkog sjećanja. U okviru prvog panela, teoretičarke i umjetnice razgovaraju o … Continued