Oznaka: zakon o zabrani diskriminacije

Video: predrasude i stereotipi kao uzroci diskriminacije

Bosna i Hercegovina je zabranila diskriminaciju 2009. godine donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije BiH koji važi kako za javne organe: javne institucije, preduzeća, organe uprave, tako i za privatni sektor i fizička lica, a kršenje odredaba ovog Zakona sankcionisala novčanim kaznama.