Oznaka: univerzitet u sarajevu

Reakcija na imenovanje Harisa Zahiragića u Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu: UNSA – institucionalizovana homofobija i transfobija pod krinkom obrazovanja i zaštite ljudskih prava

Obezvrijeđene su tako sve žalbe, svi zahtjevi upućeni Etičkom komitetu, sva upozoravanja studenata/ica i civilnog društva. Zadat je još jedan udarac visokoškolskom obrazovanju u Kantonu Sarajevo omogućavanjem osobama koje aktivno krše ljudska prava manjina da kroje obrazovne politike. Još jednom je poručeno LGBTI studentima/cama svih fakulteta UNSA da za njih tu nema mjesta.

LGBT sekcija unutar biblioteke Centra za ljudska prava UNSA

Studentice i studenti (od prava i kriminalistike, preko medicine i društvenih nauka, do umjetničkih fakulteta), diplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija, kao i svi ostali građani i građanke, dobili su najnoviju domaću, regionalnu i stranu stručnu literaturu vezanu za pozorište, film, književnost, ljudska prava, medijsku kulturu, sociologiju, antropologiju, političku filozofiju, medicinu itd. iz perspektive lezbejskih, gej, … Continued