Oznaka: šta kažemo kada kažemo riječ na f

NEKO JE REKAO FEMINIZAM: Šta kažemo kada kažemo riječ na F?

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2016. godini organizuju 6 predavanja, čije će teme biti vezane za arhiv AFŽ-a BiH, ideologiju i jezik, izazove feminizma danas, za feminističku kritiku političke ekonomije, odnos religije i feminizma, reproduktivna prava žena.