Oznaka: sektoralni

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje

16. Ivana Dračo, Mladen Lakić, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013) Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje