Oznaka: rodno osjetljivi jezik

#SOC intervju: Političarke o rodno senzitivnom jeziku

Razgovarale smo sa tri bh. političarke, zastupnice (bivše i sadašnje) o rodnoj ravnopravnosti, iskustvima iz poslovnog, stranačkog i privatnog života, rodnoj senzitivnosti pravnih propisa, parlamentarnih procedura, akata i komunikacije. Posebnu pažnju posvetili smo upotrebi rodno osjetljivog jezika u parlamentarnim klupama. Razgovor sa Ismetom Dervoz, Jasnom Duraković i Miomirkom Milom Melank vodila je Delila Hasanbegović.

Žene u jeziku ne treba podrazumijevati

Drugo predavanje 4. ciklusa predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam? održano je u ponedjeljak, 4. aprila 2016, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, na temu Jezik – instrument nevidljivosti i diskriminacije žena.