Oznaka: #poplave

Bosnia Daily: Poplave, pitanje porodiljskih naknada i opšti izbori u kontekstu ljudskih prava žena u BiH

Pored postojeće nejednakosti, diskriminacije, rodno zasnovanog i porodičnog nasilja i socijalne isključenosti žena koje pripadaju marginaliziranim grupama (Romkinje, žene iz ruralnih područja, LBT* žene, žene sa invaliditetom i druge), s tri su se ključna događaja žene u 2014. godini suočile: majske poplave, pitanje ostvarivanja prava na porodiljske naknadne i odsustvo, te s opštim izborima.

Poziv za pomoć osobama iz poplavljenih područja BiH

Sarajevski otvoreni centar poziva sve građane i građanke Bosne i Hercegovine da se uključe u akcije za pomoć osobama na ugroženim područjima. Neophodno je da u situacijama kao što je ova iskažemo solidarnost i damo svoj doprinos u prikupljanju pomoći za osobe iz poplavljenih područja BiH. Prema našim saznanjima u Sarajevu će se danas prikupljati … Continued