Oznaka: nevidljivost žena

Žene u jeziku ne treba podrazumijevati

Drugo predavanje 4. ciklusa predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam? održano je u ponedjeljak, 4. aprila 2016, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, na temu Jezik – instrument nevidljivosti i diskriminacije žena.

Neko je rekao feminizam: Jezik – instrument nevidljivosti i diskriminacije žena

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2016. godini organizuju 6 predavanja, čije će teme biti vezane za arhiv AFŽ-a BiH, ideologiju i jezik, izazove feminizma danas, za feminističku kritiku političke ekonomije, odnos religije i feminizma, reproduktivna prava žena.