Oznaka: LjudskaPravaŽena

Narandžasti izvještaj: Obrazovanje i učešće na tržištu rada

Obrazovanje – šta govori statistika? Posljednji dostupni podaci o stanju u oblasti obrazovanja žena koje je izradila Agencija za statistiku BiH, kao i prethodnih godina, utvrdile su sljedeće: osnovno obrazovanje na kraju školske 2014/15. godine okončalo je 36.939 učenika_ca od kojih je ukupno 18.246 učenica, a srednju školu u školskoj 2013/14. godini od ukupno 43.991 … Continued

Narandžasti izvještaj: Pravni i institucionalni okvir za ravnopravnost spolova

Ustav i ključni zakoni Dejtonski ustav prepoznaje zabranu diskriminacije na osnovu spola, te predviđa direktnu primjenu Evropske konvencije o ljudskih pravima i CEDAW konvencije. Nažalost, i pored inicijativa civilnog društva, Ustav i dan danas ravnopravnost spolova spolova ne prepoznaje kao temeljnu vrednotu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine[1]. BiH je jedna od prvih država Zapadnog Balkana … Continued

Narandžasti izvještaj: Prioritetne mjere koje se trebaju poduzeti

Unaprijediti zakonski okvir za ravnopravnost muškaraca i žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Postojeće zakonske odredbe, tj. rodna kvota od 40% na izbornim listama (član 4.19. Izborni zakon BiH), opšta i nesankcionišuća odredba o ravnopravnom učešću žena i muškaraca u izvršnoj vlasti (član 20. Zakon o ravnopravnosti spolova BiH), dovele su do određenog napretka, ali … Continued

Narandžasti izvještaj: Tekuće prakse kršenja ljudskih prava

Neodgovoran odnos institucija prema finansiranju sigurnih kuća u Federaciji BiH Usvajanjem novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH 2013. godine unaprijeđeni su zakonski okviri za sistemsku borbu pro­tiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Član 35. Zakona predviđa da Federacija BiH i kantoni finansiraju sigurne kuće i to u razmjeru 70% … Continued

Saopštenje SOC-a za javnost: Ravnopravnosti i rodna kvota od 50% na čekanju!

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija civilnog društva koja već niz godina sarađuje sa političkim strankama, parlamentima i vladama izražava razočarenje sa odlukom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PDPSBIH) da ne izglasa izmjene i dopune Izbornog zakona BiH koje je predložila Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBIH. Prijedlog Komisije je bio da se uvede kvota od … Continued

Održana ulična akcija RAVNOPRAVNOST SADA!

Predstavnice i predstavnici nevladinih organizacija, političkih parija, ali i zastupnice i zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH su danas prisustvovali uličnoj akciji pod simboličnim nazivom RAVNOPRAVNOST SADA! koja je održana povodom prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH i Zakona o Vijeću ministara BiH. Na dnevnom redu sjednice PSBiH prijedlozi zakona koji su veoma bitni … Continued