Oznaka: human rights watch

Human Rights Watch: World Report 2015

U Svjetskom izvještaju Human Rights Watch-a za 2015. godinu, u dijelu sloboda okupljanja i izražavanja se našao i rad Sarajevkog otvorenog centra.

Federalna televizija – Kulturno

U petak, 27. juna u prostorijama Mediacentra Sarajevo, Boris Dittrich, direktor programa zagovaranja LGBT prava pri Human Rights Watch-u održao je predavanje pod nazivom Mi smo nezaustavljivi. Boris Dittrich zadnjih sedam godina radi u Human Rights Watch-u, organaizaciji čiji je osnovni fokus dokumentovanje kršenja ljudskih prava, pisanje preporuka, te lobiranje za promjenu stanja prava u … Continued

Održano predavanje “Mi smo nezaustavljivi”

Svoje predavanje Boris je počeo podacima o stanju prava LGBT osoba u svijetu, te je istakao da danas u svijetu postoje 83 države koje imaju anti LGBT zakone, što je 42% od ukupnog broja zemalja u svijetu.